Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Salm 30

17 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Os erys dagrau gyda’r hwyr, daw llawenydd yn y bore. Salm 30:5   Rydw i wedi bod yn meddwl am y gwahaniaeth mae atgyfodiad Iesu yn ei wneud i fywydau pobl. Meddyliwch am y gwahaniaeth a wnaeth yr atgyfodiad i Mair Magdalen. Mae ei hanes yn un diddorol. Mae’n amlwg bod Mair yn wraig a…

Darllen ymlaen