Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 3

15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 3:21-35

gan Gwyn Davies

Diarhebion 3:21-35 ‘PAID …’ ‘Paid â’u gollwng’ Cawsom ein herio eisoes ynghylch cefnu ar gyngor doeth y llyfr hwn (3:1, 3), a daw’r un rhybudd eto yma (21). Mae Solomon yn gwybod i’r dim fod rhywbeth ynom sy’n gweld yr hyn sy’n iawn ond sy’n ysu am gael mynd i’r cyfeiriad arall. (Am brofiad tebyg…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 3:11-20

gan Gwyn Davies

Diarhebion 3:11-20 ‘GWYN EI FYD Y SAWL A GAFODD DDOETHINEB’ Cerydd Cyfeiriwyd droeon at y modd y daw doethineb â lles a llewyrch (e.e. 1:9, 33; 2:21; 3:2, 4, 10), ond nid yw hyn bob amser yn amlwg. Yn wir, gall pobl dduwiol ddioddef mwy o salwch a siom, gofid a galar, na phechaduriaid ysgeler….

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 3:1-10

gan Gwyn Davies

Diarhebion 3:1-10 ‘CYDNABYDDA EF YN DY HOLL FFYRDD …’ Adran fer yw hon, ond mae hi’n llawn cyngor perthnasol. Yn wir, yn adnodau 5-8 ceir crynodeb gwerthfawr o neges y llyfr cyfan. Dyma adran i fyfyrio ynddi’n ofalus os ydym am ddeall hanfod gwir ddoethineb. Cofio Y wers gyntaf sydd yma yw pwysigrwydd cofio cyngor…

Darllen ymlaen