Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 28

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:19-28

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:19-28 ‘CAIFF Y FFYDDLON LAWER O FENDITHION’ Ymddiried yn yr Arglwydd Yn yr adnodau hyn cyflwynir portread hyfryd ond heriol o’r sawl sy’n ‘ymddiried yn yr Arglwydd’ (25). Nodir nifer o agweddau pwysig ar ei gymeriad a’i fywyd ymarferol, er addysg i bob un ohonom: Mae’n gweithio’n galed ac yn gyson, gan gymryd ei…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:13-18

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:13-18 ‘GWYN EI FYD Y SAWL SY’N OFNI’R ARGLWYDD’ Adran fer yw hon, ond mae ynddi wersi eithriadol o bwysig. Cuddio, cyffesu, cefnu, caledu Yn y cyfeiriadau at Dduw yn Llyfr y Diarhebion, ei arglwyddiaeth dros bob rhan o fywyd a’r angen i’w anrhydeddu’n ymarferol o ddydd i ddydd sy’n cael y sylw pennaf….

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 28:1-12

gan Gwyn Davies

Diarhebion 28:1-12 ‘SAIF Y CYFIAWN YN GADARN’ Cyfiawnder Mae yn yr adnodau hyn wirioneddau gwerthfawr ynghylch y ‘cyfiawn’ a ‘cyfiawnder’. Mae rhyw gadernid hynod yn perthyn i’r ‘cyfiawn’ (1); gellir dibynnu arno ym mhob sefyllfa. O geisio’r Arglwydd mae’n gweld popeth o bersbectif Duw, ac felly’n deall ystyr a gwerth ‘cyfiawnder’, ynghyd â llawer o…

Darllen ymlaen