Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 27

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 27:15-27

gan Gwyn Davies

Diarhebion 27:15-27 ‘Y MAE’R GALON YN DDRYCH O’R UNIGOLYN’ Hunan-les Un o themâu sylfaenol y llyfr hwn yw bod bywyd sy’n anrhydeddu Duw yn siŵr o wneud lles i’r unigolyn a’r gymdeithas o’i amgylch (gweler, e.e., 3:5-10). Mae ceisio lles i’r hunan ar wahân i Dduw, ar y llaw arall, yn esgor ar bob math…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 27:1-14

gan Gwyn Davies

Diarhebion 27:1-14 ‘FY MAB, BYDD DDOETH’ Ymffrostio Ceir tuedd ym mhob un i ymffrostio am yr hyn y mae’n mynd i’w wneud (1) neu am yr hyn y mae wedi ei gyflawni (2). Ond mae Duw’n ein gweld fel yr ydym – yn wan, yn fethedig, yn bechadurus. O’i flaen ef, felly, nid oes lle…

Darllen ymlaen