Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Actau 27

5 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Awst 2020

gan Wemimo Jaiesimi

Ond heb na haul na sêr i’w gweld am ddyddiau lawer, a’r storm fawr yn dal i’n llethu, yr oedd pob gobaith am gael ein hachub bellach yn diflannu. Actau 27:20 Mae Duw gyda ni drwy stormydd bywyd (Acts 27:13-26) Yn y ffilm enwog ‘Titanic’ (1997) cawn gipolwg trwy lygaid y camera ar erchylltra trychineb…

Darllen ymlaen