Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Lefiticus 25

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 25:14-55

gan Gwyn Davies

Lefiticus 25:14-55 Y JWBILI Daw’r term ‘jwbili’ o’r gair am y corn hwrdd a genid ar ddechrau pob hanner canfed flwyddyn i gyhoeddi dechrau’r achlysur llawen hwn (9). Cyflwynwyd manylion sylfaenol am y jwbili yn 25:8-13, ac yma cawn ragor o gyfarwyddiadau. Rhoddir sylw penodol i agwedd y prynwr a’r gwerthwr yn achos tir (14-17,23-28)…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 25:1-13

gan Gwyn Davies

Lefiticus 25:1-13 Y FLWYDDYN SABOTHOL Mae dwy ran i’r adran hon, sef Saboth y seithfed flwyddyn (1-7) a’r jiwbili bob hanner can mlynedd (8-13). Er nad yw’r ordinhadau hyn mewn grym heddiw, maen nhw’n llawn gwersi ysbrydol. Gweler hefyd Deuteronomium 15:1-11. Saboth y seithfed flwyddyn Yn gyntaf, un o ddibenion Saboth y seithfed flwyddyn oedd…

Darllen ymlaen