Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 25

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 25:15-28

gan Gwyn Davies

Diarhebion 25:15-28 ‘FE DÂL YR ARGLWYDD ITI’ Mae pwysigrwydd ein hymwneud â ni ein hunain a phwysigrwydd y modd yr ydym yn ymwneud â phobl eraill yn themâu amlwg yn y llyfr hwn. Cawn yn yr adnodau hyn enghreifftiau gwerthfawr o’r naill a’r llall. Ymwneud â ni ein hunain Mae ‘rheoli ei dymer’ yn fater…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 25:1-14

gan Gwyn Davies

Diarhebion 25:1-14 ‘GAIR … YN EI BRYD’ Priodolir y diarhebion ym mhenodau 25–29 i Solomon, er mai gweision y Brenin Heseceia a fu’n eu casglu a’u trefnu (1). Nid ydynt mor gwta â’r rheini yn yr adran o bennod 10 ymlaen, ac nid yw’r cyferbynnu rhwng da a drwg o fewn yr un ddihareb mor…

Darllen ymlaen