Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Lefiticus 24

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 24:10-23

gan Gwyn Davies

Lefiticus 24:10-23 CABLEDD A CHOSB Cyfarwyddyd Duw sanctaidd ynghylch sancteiddrwydd bywyd crefyddol ac ymarferol cenedl Israel yw’r elfen bennaf yn Lefiticus. Fodd bynnag, mewn dau achos – 10:1-3 ac yma yn 24:10-23 – cofnodir hanes rhai a fynnodd fynd yn groes i drefn Duw. Er eu holl freintiau, ‘nid yw pawb sydd olinach Israel yn…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 24:1-9

gan Gwyn Davies

Lefiticus 24:1-9 GOLEUNI A BARA Cyflwynwyd manylion am y canhwyllbren a’i lampau eisoes yn Exodus 25:31-40; 27:20-21, ac am y bara gosod yn Exodus 25:23-30. Cyfeirir atynt yma eto i atgoffa’r Israeliaid am eu cyfrifoldeb i gynnal a pharchu’r gweithgareddau mwy cyson sy’n ymwneud â’r tabernacl yn ogystal â chadw’r gwyliau crefyddol arbennig (pennod 23)….

Darllen ymlaen