Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 24

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 24:23-34

gan Gwyn Davies

Diarhebion 24:23-34 ‘SYLWAIS A DYSGU GWERS’ Dyma adran fach ychwanegol sy’n cynnwys rhagor o ‘eiriau’r doethion’ (23). Rydym wedi dod ar draws nifer o’r gwersi eisoes, ond mae’r ffaith iddynt gael eu hailadrodd yma’n tanlinellu eu pwysigrwydd i bawb ohonom. Derbyn wyneb Mae adnod 23 yn seinio rhybudd clir: ‘Nid yw’n iawn dangos ffafr mewn…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 24:1-22

gan Gwyn Davies

Diarhebion 24:1-22 ‘Y MAE’R DOETH YN FWY GRYMUS NA’R CRYF’ Pwysigrwydd persbectif cywir yw prif ergyd yr adnodau hyn. Yn lle sylwi ar bethau fel yr ymddangosant ar yr wyneb, bydd gweld popeth yng ngoleuni Gair Duw yn ein cadw rhag llu o ofidiau di-sail a’n hatal rhag gwneud pob math o gamgymeriadau. Drygioni Temtasiwn…

Darllen ymlaen