Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Lefiticus 23

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 23:9-44

gan Gwyn Davies

Lefiticus 23:9-44 Y GWYLIAU CREFYDDOL ERAILL Diben y gwyliau crefyddol oedd annog pobl Israel i addoli Duw a chydnabod ei ddaioni tuag atynt. Mae i bob un ei gwersi i’r Cristion heddiw. Blaenffrwyth y cynhaeaf Nid oedd yr Israeliaid i fwyta dim o’r cynhaeaf haidd hyd nes yr offrymid y rhan briodol i Dduw i…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 23:1-8

gan Gwyn Davies

Lefiticus 23:1-8 Y SABOTH A’R PASG Yma ym mhennod 23 cawn fanylion am y gwahanol wyliau sydd i fod yn rhan mor bwysig o fywyd crefyddol Israel. Rhown sylw y tro hwn i ddwy ohonynt, sef y Saboth a’r Pasg (ynghyd â gŵyl y Bara Croyw). Y Saboth Rhoddodd Duw orchymyn eglur ynghylch y Saboth…

Darllen ymlaen