Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Lefiticus 20

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 20

gan Gwyn Davies

Lefiticus 20:1-27 PECHODAU A’U COSBAU Pobl Dduw oedd yr Israeliaid. Gan fod Duw ei hun yn sanctaidd, roedd y genedl hithau i fod yn sanctaidd ac i amlygu’r sancteiddrwydd hwn yn ymarferol (7-8,26; 11:44-47; 19:2; cymharer 1 Pedr 1:15-16). Yn y bennod hon rhoddir sylw arbennig i’r angen i wylio rhag pechodau crefyddol a phechodau…

Darllen ymlaen