Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Ioan 20

22 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 22 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

“Tangnefedd i chwi!” Ioan 20:19   Mae ymddangosiadau’r Iesu atgyfodedig yn dilyn ei fuddugoliaeth dros angau yn gyforiog o wirioneddau cyfoethog a chadarnhaol. Prif fwriad popeth mae’n ei wneud a phob gair mae’n ei lefaru yw calonogi disgyblion pryderus, gofidus ac ansicr. Gadewch i ni ganolbwyntio ar un datganiad byr o’i eiddo. Dair gwaith yn Ioan…

Darllen ymlaen
12 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Aeth Mair Magdalen a chyhoeddi i’r disgyblion, “Rwyf wedi gweld yr Arglwydd.” Ioan 20:8   Maen nhw’n dweud nad ydych chi ddim yn gwybod beth sydd gennych hyd nes iddo fynd.  Mae’n bosib iawn bod heddiw yn ddiwrnod chwerw-felys am ein bod ni’n hiraethu am gael dathlu’r Pasg gyda’n brodyr a’n chwiorydd yn bersonol. Byddai’n…

Darllen ymlaen