Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 20

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 20:16-30

gan Gwyn Davies

Diarhebion 20:16-30 ‘DISGWYL WRTH YR ARGLWYDD …’ Diwedd Mae’r llyfr hwn yn awyddus inni ystyried diwedd pethau. Mae tipyn o dwyll fel petai’n talu’n dda ar y dechrau, ond ‘yn y diwedd …’ (17). Gall peidio â pharchu rhieni ymddangos yn arwydd o ryddid ac annibyniaeth, ond daw canlyniadau’n ddi-ffael (20). Mae derbyn rhodd sylweddol…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 20:1-15

gan Gwyn Davies

Diarhebion 20:1-15 ‘PWY A ALL GAEL DYN FFYDDLON?’ Gwin Mewn cymdeithas sy’n ei thwyllo’i hun mai alcohol yw’r allwedd i lawenydd a’r ateb i bob math o broblemau, ceir yn adnod 1 air yn ei bryd. Nid yw’r Beibl yn condemnio gwin na diod gadarn fel y cyfryw (gweler, e.e., Ioan 2:1-11; 1 Tim. 5:23),…

Darllen ymlaen