Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

2 Timotheus

5 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Sadwrn (6ed)

Mae Duw yn ffyddlon a gellir ymddiried ynddo os ydym yn anffyddlon, y mae ef yn aros yn ffyddlon, oherwydd ni all ef ei wadu ei hun.” 2 Timotheus 2:13 Dyma’r defosiwn olaf ond un yr Alwad i Weddi eleni, a gweddïwn i’r cyfan fod yn fendith ichi wrth i edrych gyda’n gilydd ar rai o…

Darllen ymlaen
3 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Awst 2020

gan John Martin

A bydd yr Arglwydd eto’n fy ngwaredu i rhag pob cam, a’m dwyn yn ddiogel i’w deyrnas nefol. Iddo ef y byddo’r gogoniant byth bythoedd! Amen. 2 Timotheus 4:18   Pwrpas terfynol dioddefaint Ddoe, fe edrychon ar y ffaith fod Duw yn ein cadw. Ond ar gyfer beth rydyn ni’n cael ein cadw? Er bod…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Felly ymnertha di, fy mab, yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. 2 Timotheus 2:1   Mae gras yn beth rhyfeddol. Y bore ma’ fel Cristion mae crëwr y cosmos a’r un sy’n rhoi pwrpas ac ystyr i bob peth yn dy garu y tu hwnt i fesur. Mae’r un a osododd y planedau yn…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2008

Darllen y Beibl

gan Heledd Job

Darllen y Beibl Wyt ti’n cael trafferth i ddarllen y Beibl? Efallai dy fod yn ffeindio hi’n hawdd i ddarllen y Beibl am rai dyddiau ar ôl gwersyll neu gynhadledd. Ond beth am weddill y flwyddyn? Yn yr erthygl hon mae Heledd Job yn ceisio ein helpu i fedru darllen y Beibl yn well. Mae…

Darllen ymlaen