Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 2

9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 9 – Meistr y Saboth

gan Emyr James

9 – Meistr y Saboth Marc 2:23-3:6 Un Saboth yr oedd yn mynd trwy’r caeau ŷd, a dechreuodd ei ddisgyblion dynnu’r tywysennau wrth fynd. Ac meddai’r Phariseaid wrtho, “Edrych, pam y maent yn gwneud peth sy’n groes i’r Gyfraith ar y Saboth?” Dywedodd yntau wrthynt, “Onid ydych chwi erioed wedi darllen beth a wnaeth Dafydd,…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 8 – Cyfamod Newydd

gan Emyr James

8 – Cyfamod Newydd Marc 2:18-22 Yr oedd disgyblion Ioan a’r Phariseaid yn ymprydio. A daeth rhywrai ato a gofyn iddo, “Pam y mae disgyblion Ioan a disgyblion y Phariseaid yn ymprydio, ond dy ddisgyblion di ddim yn ymprydio?”  Dywedodd Iesu wrthynt, “A all gwesteion priodas ymprydio tra bydd y priodfab gyda hwy? Cyhyd ag…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 7 – Ffrind Pechadur

gan Emyr James

7 – Ffrind Pechadur Marc 2:13-17 Aeth allan eto i lan y môr; ac yr oedd yr holl dyrfa’n dod ato, ac yntau’n eu dysgu hwy. Ac wrth fynd heibio gwelodd Lefi fab Alffeus yn eistedd wrth y dollfa, a dywedodd wrtho, “Canlyn fi.” Cododd yntau a chanlynodd ef. Ac yr oedd wrth bryd bwyd…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Gwneud Marc 6 – Maddau Pechodau

gan Emyr James

6 – Maddau Pechodau Marc 2:1-12 Pan ddychwelodd i Gapernaum ymhen rhai dyddiau, aeth y newydd ar led ei fod gartref. Daeth cynifer ynghyd fel nad oedd mwyach le i neb hyd yn oed wrth y drws. Ac yr oedd yn llefaru’r gair wrthynt. Daethant â dyn wedi ei barlysu ato, a phedwar yn ei…

Darllen ymlaen