Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Luc 2

19 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Awst 2020

gan William Gurnall

…wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr Luc 2:10 Newyddion o’r nefoedd Beth yw ystyr yr Efengyl? Yn ôl y gair gwreiddiol, golyga unrhyw newyddion da neu neges lawen … Ond fel arfer yn yr Ysgrythur mae’n cael ei ddefnyddio i arwyddo athrawiaeth Crist, a’i iachawdwriaeth i bechaduriaid gwael…

Darllen ymlaen