Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 2

15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 2

gan Gwyn Davies

Diarhebion 2:1-22 ‘YR ARGLWYDD SY’N RHOI DOETHINEB’ Yn rhan gyntaf y llyfr ceir nifer o isadrannau’n dechrau gyda’r geiriau ‘Fy mab …’. Bwriad y rhain yw gosod sylfeini sicr a diogel cyn symud at y cynghorion mwy penodol yng nghorff y llyfr. Cafwyd yr isadrannau cychwynnol yn 1:8-9 ac yn 1:10-19, a dyma un arall…

Darllen ymlaen