Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

2 Corinthiaid

17 Awst, 2021

Lle llawenydd a thristwch yn y bywyd Cristnogol.

gan Derrick Adams

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Awst 2020

gan Thomas Manton

Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, y Tad sy’n trugarhau a’r Duw sy’n rhoi pob diddanwch. 2 Corinthiaid 1:3   Mae’n rhoi Cysur Gwelwn yn y corff, os bydd unrhyw aelod yn cael ei frifo, bod y gwaed yn rhedeg ar unwaith i gysuro’r rhan glwyfedig. Mae’r dyn ei hun, llygad, tafod…

Darllen ymlaen
4 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 7 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un â phechod drosom ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. 2 Corinthiaid 5:21   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Trwy Lygad y Bugail a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Gwisgo Oen Miwsig…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Llestri Pridd

gan Gwynn Williams

Oherwydd y Duw a ddywedodd, “Llewyrched goleuni o’r tywyllwch”, a lewyrchodd yn ein calonnau i roi i ni oleuni’r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae’r trysor hwn gennym mewn llestri pridd, i ddangos mai eiddo Duw yw’r gallu tra rhagorol, ac nid eiddom ni. 2 Corinthiaid 4:6-7 Mae rhai pobl…

Darllen ymlaen
20 Awst, 2018

Nos Wener Cynhadledd 2018

gan Rhodri Glyn

Darllen ymlaen
28 Maw, 2018

Dal Ati

gan Gwynn Williams

Dal ati – Anogaeth i Gristnogion heddiw gan Gwynn Williams 46 tud Clawr Meddal ISBN 978-1-85049-261-0 am ddim O bryd i’w gilydd mae pob Cristion yn teimlo dan y don. Gall fod pwysau o’r tu allan – gwrthwynebiad i’r ffydd, efallai, neu densiynau a diffyg llewyrch yn ein heglwysi. Gall hefyd fod gwasgfa oherwydd ymwybyddiaeth…

Darllen ymlaen