Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

1 Pedr 2

30 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Mawrth 2020

gan Steffan Job

Oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at Fugail a Gwarchodwr eich eneidiau. 1 Pedr 2:25   Un o fendithion mawr yr wythnos ddiwethaf oedd y tywydd hyfryd a gawsom. Roedd cael mynd allan bob dydd am dro i’r caeau o gwmpas y pentref yn donic. Mae Rhiwlas yn wefreiddiol yr…

Darllen ymlaen
28 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mawrth 2020

gan Steffan Job

Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, er mwyn i ni ddarfod â’n pechodau a byw i gyfiawnder. Trwy ei archoll ef y cawsoch iachâd. 1 Pedr 2:24   Un peth mae’r wythnosau diwethaf wedi ei ddangos i ni yw bod pethau sy’n ymddangos yn bell ac yn afreal…

Darllen ymlaen
25 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 4

gan Emyr James

Darllen ymlaen