Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 19

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 19:16-29

gan Gwyn Davies

Diarhebion 19:16-29 ‘CYNGOR YR ARGLWYDD SY’N SEFYLL’ Cadw ‘Y neb a gadwo y gorchymyn a geidw ei enaid’, medd adnod 16 (cyfieithiad William Morgan); cymharer, e.e., 13:13; 29:18; Salm 1:2-3; 19:11. Pwysleisia’r Testament Newydd, fodd bynnag, mai drwy ffydd yng Nghrist, ac nid drwy ufuddhau i ddeddf Duw, y mae iachawdwriaeth (Act. 13:39; Rhuf. 3:20,…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 19:1-15

gan Gwyn Davies

Diarhebion 19:1-15 ‘ANRHYDEDD YW MADDAU TRAMGWYDD’ Tlawd Rhoddir cryn sylw yma – ac yn y llyfr drwyddo draw – i’r tlawd. Gwaetha’r modd, mae’r tlawd yn aml yn dioddef yn y byd sydd ohoni (4). ‘Y mae . . . pawb yn gyfaill i’r sawl sy’n rhoi’ (6), ond hawdd iawn i bobl – hyd…

Darllen ymlaen