Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 15

1 Meh, 2020

Gwneud Marc 55 – Atgyfodiad Gogoneddus

gan Emyr James

55 – Atgyfodiad Gogoneddus Marc 15:42-16:8 Yr oedd hi eisoes yn hwyr, a chan ei bod yn ddydd Paratoad, hynny yw, y dydd cyn y Saboth,  daeth Joseff o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch a oedd yntau’n disgwyl am deyrnas Dduw, a mentrodd fynd i mewn at Pilat a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Pilat ei…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 54 – Dioddefiadau Crist

gan Emyr James

54 – Dioddefiadau Crist Marc 15:33-41 A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd dri o’r gloch y prynhawn. Ac am dri o’r gloch gwaeddodd Iesu â llef uchel, “Eloï, Eloï, lema sabachthani”, hynny yw, o’i gyfieithu, “Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?” O glywed hyn,…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 53 – Y Brenin ar Groes

gan Emyr James

53 – Y Brenin ar Groes Marc 15:16-32 Aeth y milwyr ag ef ymaith i mewn i’r cyntedd, hynny yw, i’r Praetoriwm, a galw ynghyd yr holl fintai. A gwisgasant ef â phorffor, a phlethu coron ddrain a’i gosod am ei ben. A dechreusant ei gyfarch: “Henffych well, Frenin yr Iddewon!” Curasant ei ben â gwialen, a phoeri…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 52 – Y Dieuog a’r Euog

gan Emyr James

52 – Y Dieuog a’r Euog Marc 15:1-15 Cyn gynted ag y daeth hi’n ddydd, ymgynghorodd y prif offeiriaid â’r henuriaid a’r ysgrifenyddion a’r holl Sanhedrin; yna rhwymasant Iesu a mynd ag ef ymaith a’i drosglwyddo i Pilat. Holodd Pilat ef: “Ai ti yw Brenin yr Iddewon?” Atebodd yntau ef: “Ti sy’n dweud hynny.” Ac…

Darllen ymlaen
Iesu: Y Groes
27 Awst, 2010

Iesu: Y Groes

gan Steffan Jones

Darllen ymlaen