Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 15

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 15:18-33

gan Gwyn Davies

Diarhebion 15:18-33   ‘BETH SY’N WELL NA GAIR YN EI BRYD?’   Ni allwn fynd yn bell yn Llyfr y Diarhebion heb sylwi ar y lle amlwg a roddir i eiriau – ein geiriau ein hunain a geiriau pobl eraill. Mae ein hagwedd at eiriau yn ffenestr bwysig i gyflwr y galon; yn wir, yn…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 15:1-17

gan Gwyn Davies

Diarhebion 15:1-17 ‘Y MAE CALON HAPUS YN WLEDD WASTADOL’ Beth sy’n gwneud ‘calon hapus’ (13, 15)? Beth yw cyfrinach gwir lawenydd? Yn ôl y Testament Newydd, perthynas wirioneddol â Duw drwy ffydd yng Nghrist yw’r allwedd hollbwysig (Phil. 3:1; 4:4; cymharer Gal. 5:22). Cawn gipolwg ar rai agweddau ar y llawenydd hwn yn rhan gyntaf…

Darllen ymlaen