Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Lefiticus 14

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 14

gan Gwyn Davies

Lefiticus 14:1-57 GLANHAD! A oes gobaith am achubiaeth? Oes maddeuant am bob bai?   Mae cwestiynau dwys Thomas Jones, Dinbych, yn ei emyn adnabyddus yn berthnasol iawn yn sgil y bennod ddiwethaf, gan fod ynddi ddarlun mor dywyll o haint ac aflendid pechod. Ond yma, ym mhennod 14, cawn ateb cadarnhaol. Gwellhad Gwelwn fod modd cael…

Darllen ymlaen