Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 14

1 Meh, 2020

Gwneud Marc 51 – Dewrder a Llwfrdra

gan Emyr James

51 – Dewrder a Llwfrdra Marc 14:53-72 Aethant â Iesu ymaith at yr archoffeiriad, a daeth y prif offeiriaid oll a’r henuriaid a’r ysgrifenyddion ynghyd. Canlynodd Pedr ef o hirbell, bob cam i mewn i gyntedd yr archoffeiriad, ac yr oedd yn eistedd gyda’r gwasanaethwyr, yn ymdwymo wrth y tân. Yr oedd y prif offeiriaid a’r…

Darllen ymlaen
29 Mai, 2020

Gwneud Marc 50 – Bradychu a Gadael

gan Emyr James

50 – Bradychu a Gadael Marc 14:43-52 Ac yna, tra oedd yn dal i siarad, dyma Jwdas, un o’r Deuddeg, yn cyrraedd, a chydag ef dyrfa yn dwyn cleddyfau a phastynau, wedi eu hanfon gan y prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion a’r henuriaid. Yr oedd ei fradychwr wedi rhoi arwydd iddynt gan ddweud, “Yr un a…

Darllen ymlaen
29 Mai, 2020

Gwneud Marc 49 – Profion yn dod

gan Emyr James

49 – Profion yn dod Marc 14:27-42 A dywedodd Iesu wrthynt, “Fe ddaw cwymp i bob un ohonoch. Oherwydd y mae’n ysgrifenedig : ‘Trawaf y bugail, a gwasgerir y defaid.’ Ond wedi i mi gael fy nghyfodi af o’ch blaen chwi i Galilea.” Meddai Pedr wrtho, “Er iddynt gwympo bob un, ni wnaf fi.” Ac…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Gwneud Marc 48 – Dathlu’r Pasg

gan Emyr James

48 – Dathlu’r Pasg Marc 14:12-26 Ar ddydd cyntaf gŵyl y Bara Croyw, pan leddid oen y Pasg, dywedodd ei ddisgyblion wrtho, “I ble yr wyt ti am inni fynd i baratoi i ti, i fwyta gwledd y Pasg?” Ac anfonodd ddau o’i ddisgyblion, ac meddai wrthynt, “Ewch i’r ddinas, ac fe ddaw dyn i’ch…

Darllen ymlaen
27 Mai, 2020

Gwneud Marc 47 – Haelioni ac Ariangarwch

gan Emyr James

47 – Haelioni ac Ariangarwch Marc 14:1-11 Yr oedd y Pasg a gŵyl y Bara Croyw ymhen deuddydd. Ac yr oedd y prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion yn ceisio modd i’w ddal trwy ddichell, a’i ladd. Oherwydd dweud yr oeddent, “Nid yn ystod yr ŵyl, rhag bod cynnwrf ymhlith y bobl.” A phan oedd ef ym…

Darllen ymlaen