Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Ioan 14

12 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Mai 2020

gan Dewi Tudur

Ac fe ofynnaf innau i’m Tad ac fe rydd Ef i chi Eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Ioan 14:16   Fe ofynnodd rhywun i’r pregethwr enwog, C.H. Spurgeon, “Pa un sydd bwysicaf Mr Spurgeon, darllen y Beibl neu weddïo?” Meddai Spurgeon wrtho, “Fe atebai eich cwestiwn ar ôl i chi ateb fy…

Darllen ymlaen