Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 14

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 14:20-35

gan Gwyn Davies

Diarhebion 14:20-35 ‘MAE OFN YR ARGLWYDD YN FFYNNON FYWIOL’ Gwelir effeithiau llesol ‘ofn yr Arglwydd’ (26, 27) ym mhob rhan o fywyd, gan gynnwys ein hagwedd at wahanol fathau o dlodi. Tlodi 1 Yn aml caiff y tlodion eu hanwybyddu neu eu dirmygu (20); ond bydd ‘ofn yr Arglwydd’ yn peri i’r Cristion ymateb yn…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 14:1-19

gan Gwyn Davies

Diarhebion 14:1-19 ‘DOETHINEB Y CALL’ Ffyddlondeb Agwedd bwysig iawn ar ‘ddoethineb y call’ (8) yw bod yn ffyddlon – h.y. yn gyson, yn ddibynadwy bob amser. Dyma ran o ‘ffrwyth yr Ysbryd’ (Gal. 5:22), sef nodweddion y gwir Gristion. Un felly yw Duw ei hun (1 Cor. 1:9; 10:13; 1 Ioan 1:9). Ond da cofio…

Darllen ymlaen