Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 11

15 Mai, 2020

Gwneud Marc 38 – Amser Heb Ddod

gan Emyr James

Gwneud Marc 38 – Amser Heb Ddod Marc 11:27-33 Daethant drachefn i Jerwsalem. Ac wrth ei fod yn cerdded yn y deml, dyma’r prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion a’r henuriaid yn dod ato, ac meddent wrtho, “Trwy ba awdurdod yr wyt ti’n gwneud y pethau hyn? Pwy roddodd i ti’r awdurdod hwn i wneud y pethau…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Gwneud Marc 37 – Diffyg Ffrwyth

gan Emyr James

37 – Diffyg Ffrwyth Marc 11:12-26 Trannoeth, wedi iddynt ddod allan o Fethania, daeth chwant bwyd arno. A phan welodd o bell ffigysbren ac arno ddail, aeth i edrych tybed a gâi rywbeth arno. A phan ddaeth ato ni chafodd ddim ond dail, oblegid nid oedd yn dymor ffigys. Dywedodd wrtho, “Peidied neb â bwyta…

Darllen ymlaen
14 Mai, 2020

Gwneud Marc 36 – Croesawu’r Brenin

gan Emyr James

36 – Croesawu’r Brenin Marc 11:1-11 Pan ddaethant yn agos i Jerwsalem, at Bethffage a Bethania, ger Mynydd yr Olewydd, anfonodd ddau o’i ddisgyblion, ac meddai wrthynt, “Ewch i’r pentref sydd gyferbyn â chwi, ac yn syth wrth ichwi fynd i mewn iddo, cewch ebol wedi ei rwymo, un nad oes neb wedi bod ar…

Darllen ymlaen