Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Hebreaid 11

13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Awst 2020

gan John Flavel

Cafodd eraill eu harteithio, gan wrthod ymwared er mwyn cael atgyfodiad gwell. Hebreaid 11:35 Atgyfodiad Gwell Mae Crist a’i atgyfodiad yn cael dylanwad mor gryf ar atgyfodiad y saint. Ond mae’n ddyletswydd, a bydd yn ddoethineb i bobl Dduw, iddynt lywodraethu a chyflogi eu cyrff yn y fath ffordd eu bod yn ystyried ac yn…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 8 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 DEALLWN ARWYDDOCÂD TRAGWYDDOLDEB Un o bosibiliadau mawr yr amser hwn yw bod pobl yn dechrau meddwl am dragwyddoldeb a’i arwyddocâd. Trwy ffydd yr ufuddhaodd Abraham i’r alwad i fynd allan i’r lle yr oedd i’w dderbyn yn etifeddiaeth; ac fe aeth allan heb wybod i ble’r oedd yn mynd….

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mai 2020

gan Bill Hughes

Trwy ffydd y gadawodd yr Aifft, heb ofni dicter y brenin, canys safodd yn gadarn, fel un yn gweld yr Anweledig. Hebreaid 11:27   Hoffwn dynnu’ch sylw bore ma at rywbeth sy’n cael ei godi sawl gwaith yn y Beibl sef dyfalbarhad a hirymaros. Er enghraifft dywedir wrthym yn Hebreaid 11:27 am Moses “Safodd yn…

Darllen ymlaen