Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 11

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 11:16-31

gan Gwyn Davies

Diarhebion 11:16-31 ‘FFYNNA’R CYFIAWN FEL DEILEN WERDD’ Harddwch Mae Llyfr y Diarhebion yn rhoi tipyn o sylw i ferched, gan osod cryn anrhydedd arnynt (e.e. 31:10-31). Ar yr un pryd, pwysleisia nad harddwch allanol sy’n cyfrif yng ngolwg Duw. ‘Gwraig raslon’ sy’n ‘cael clod’ (16) – gwraig sy’n cael enw da nid am ei phrydferthwch…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 11:1-15

gan Gwyn Davies

Diarhebion 11:1-15 ‘GWAREDIR Y CYFIAWN’ Dichell Duw da ac uniawn yw Duw’r Beibl (Salm 25:8), a’i ddymuniad yw gweld ei bobl yn debyg iddo. Fel y mae’n ffieiddio twyll (1), felly hefyd dylai’r rhai sy’n ei addoli ymwrthod â phob gair a gweithred sy’n sawru o gamarwain eraill. Mae Cristion sy’n ymroi i ymddygiad dichellgar…

Darllen ymlaen