Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

1 Corinthiaid 10

22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Mai 2020

gan Mari Jones

Felly, bydded i’r sawl sy’n tybio ei fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. 1 Corinthiaid 10:12   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Pregeth y Coed ‘Sut aeth hi arnoch chi, a pham y digwyddodd?’ oedd y cwestiynau…

Darllen ymlaen