Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Ioan 1

4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Mai 2020

gan Steffan Job

Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair. Ioan 1:1   Diddorol sylwi fod Ioan wrth ddisgrifio’r Arglwydd Iesu wedi ei arwain gan yr Ysbryd i wneud hynny drwy ddefnyddio’r cysyniad o air. Ni ddylai hyn ein synnu, wedi’r cyfan un o’r pethau sy’n dod…

Darllen ymlaen
29 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Atebodd Ioan hwy: Yr wyf fi’n bedyddio a dŵr, ond y mae yn sefyll yn eich plith un nad ydych chi’n ei adnabod. Ioan 1:26   Hoffwn ysgrifennu atoch bore ma am rywbeth ddaeth i fy meddwl yn ddiweddar wrth ddarllen yr adran am eiriau Ioan Fedyddiwr ynglŷn â’n Harglwydd, fel y gweler uchod. Doedd…

Darllen ymlaen
21 Awst, 2019

Ymhlith holl ryfeddodau’r nef … (Anerchiad 1)

gan Trystan Hallam

Ioan 1:1-18 Anerchiad 1

Darllen ymlaen
21 Awst, 2017

Nos Wener Cynhadledd 2017

gan Gwynn Williams

Darllen ymlaen
Iesu: Yr Ymgnawdoliad
27 Awst, 2010

Iesu: Yr Ymgnawdoliad

gan Geraint Morse

Darllen ymlaen