Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 1

8 Ebr, 2020

Gwneud Marc 5 – Cyfnewid Lleoedd

gan Emyr James

5 – Cyfnewid Lleoedd Marc 1:40-45 Daeth dyn gwahanglwyfus ato ac erfyn arno ar ei liniau a dweud, “Os mynni, gelli fy nglanhau.” A chan dosturio estynnodd ef ei law i a chyffwrdd ag ef a dweud wrtho, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ymadawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef. Ac…

Darllen ymlaen
7 Ebr, 2020

Gwneud Marc 4 – Pregethu a Iacháu

gan Emyr James

4 – Pregethu a Iacháu Marc 1:29-39 Ac yna, wedi dod allan o’r synagog, aethant i dŷ Simon ac Andreas gydag Iago ac loan. Ac yr oedd mam-yng-nghyfraith Simon yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Dywedasant wrtho amdani yn ddi-oed; aeth yntau ati a gafael yn ei llaw a’i chodi. Gadawodd y dwymyn hi, a…

Darllen ymlaen
6 Ebr, 2020

Gwneud Marc 3 – Awdurdod Crist

gan Emyr James

3 – Awdurdod Crist Marc 1:16-28 Wrth gerdded ar lan Môr Galilea gwelodd Iesu Simon a’i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i’r môr; pysgotwyr oeddent. Dywedodd lesu wrthynt, “Dewch ar fy ôl i, ac fe’ch gwnaf yn bysgotwyr dynion.” A gadawsant eu rhwydau ar unwaith a’i ganlyn ef. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig gwelodd Iago…

Darllen ymlaen
4 Ebr, 2020

Gwneud Marc 2 – Dechrau’r Gwaith

gan Emyr James

2 – Dechrau’r Gwaith Marc 1:9-15 Yn y dyddiau hynny daeth lesu o Nasareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon lorddonen gan loan. Ac yna, wrth iddo godi allan o’r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo’n agored a’r Ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o’r nefoedd: “Ti yw fy Mab, yr Anwylyd;…

Darllen ymlaen
3 Ebr, 2020

Gwneud Marc 1 – Y Brenin

gan Emyr James

1 – Y Brenin Marc 1:1-8 Dechrau Efengyl lesu Grist, Mab Duw. Fel y mae’n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia: “Wele fi’n anfon fy nghennad o’th flaen i baratoi dy ffordd. Llais un yn galw yn yr anialwch, Paratowch ffordd yr Arglwydd, unionwch y llwybrau iddo’” – ymddangosodd loan Fedyddiwr yn yr anialwch yn cyhoeddi…

Darllen ymlaen