Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 1

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 1:8-33

gan Gwyn Davies

Diarhebion 1:8-33 ‘OS NEWIDIWCH EICH FFYRDD DAN FY NGHERYDD…’ Yn adnod 7 cyflwynwyd dwy ffordd neu ddwy agwedd sy’n llywio bywyd pawb. ‘Ofn yr Arglwydd’, sef gwreiddyn gwir ddoethineb, yw’r naill; ffordd ‘ffyliaid’, sy’n anwybyddu Duw a’r ddoethineb a geir ynddo ef, yw’r llall. Yng ngweddill y bennod gwelwn oblygiadau’r ddwy ffordd hon yn dechrau…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 1:1-7

gan Gwyn Davies

Diarhebion 1:1-7 ‘OFN YR ARGLWYDD YW DECHRAU GWYBODAETH’ Yn yr adnodau cyntaf hyn cawn ein cyflwyno i thema fawr y llyfr. Dymuna’r awdur inni weld yn glir beth yw gwerth doethineb, pa mor bwysig yw gwrando’n ofalus er mwyn dod yn ddoeth, a sut mae dod o hyd i wreiddyn gwir ddoethineb. Gwerth Diddorol rhestru’r…

Darllen ymlaen