Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

1 Corinthiaid

13 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny’n aneglur; ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr, anghyflawn yw fy ngwybod; ond yna, caf adnabod fel y cefais innau fy adnabod. 1 Corinthiaid 13:12   Rwy’n anfon dyfyniad atoch o Esboniad gan Dr. James Montgomery Boice ar Efengyl Ioan, lle mae’n siarad am…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 9 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE’R YSBRYD GLÂN YN DANGOS CRIST I’W BOBL Rhaid i ni droi at yr Ysbryd i weld beth sy’n bwysig ac yn hanfodol ar hyn o bryd, ac i geisio cymorth a doethineb. Efallai y bydd yr ateb yn ein synnu wrth iddo ddatgelu Crist inni. Ond pethau ffôl…

Darllen ymlaen
2 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw er mwyn cywilyddio’r doeth, a phethau gwan y byd a ddewisodd Duw i gywilyddio’r pethau cedyrn, a phethau distadl y byd, a phethau dirmygedig, a ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt, i ddiddymu’r pethau sydd. Ac felly, ni all neb ymffrostio gerbron Duw. 1 Corinthiaid 1:27-29   Ymffrost…

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Mai 2020

gan Mari Jones

Felly, bydded i’r sawl sy’n tybio ei fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. 1 Corinthiaid 10:12   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Pregeth y Coed ‘Sut aeth hi arnoch chi, a pham y digwyddodd?’ oedd y cwestiynau…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Mai 2020

gan David Norbury

Y mae cariad yn goddef i’r eithaf, yn credu i’r eithaf, yn gobeithio i’r eithaf, yn dal ati i’r eithaf. 1 Corinthiaid 13:7    Myfyrdod ar Ddiwrnod VE Roedd fy mam a nhad yno – ond ddim gyda’i gilydd. Roedd fy nhad yn yr Eidal fel Rhingyll Hyfforddi yn y Magnelau Brenhinol ac roedd Mam…

Darllen ymlaen
23 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 2

gan Emyr James

Darllen ymlaen
Iesu: Yr Atgyfodiad
27 Awst, 2010

Iesu: Yr Atgyfodiad

gan John Robinson

Darllen ymlaen
24 Awst, 1998

Ennill Cymru i Grist 4

gan Gwynn Williams

Ennill Cymru i Grist 4: Ennill y maes ym myd dioddef

Darllen ymlaen