Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

1 Corinthiaid

22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Mai 2020

gan Mari Jones

Felly, bydded i’r sawl sy’n tybio ei fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. 1 Corinthiaid 10:12   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Pregeth y Coed ‘Sut aeth hi arnoch chi, a pham y digwyddodd?’ oedd y cwestiynau…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Mai 2020

gan David Norbury

Y mae cariad yn goddef i’r eithaf, yn credu i’r eithaf, yn gobeithio i’r eithaf, yn dal ati i’r eithaf. 1 Corinthiaid 13:7    Myfyrdod ar Ddiwrnod VE Roedd fy mam a nhad yno – ond ddim gyda’i gilydd. Roedd fy nhad yn yr Eidal fel Rhingyll Hyfforddi yn y Magnelau Brenhinol ac roedd Mam…

Darllen ymlaen
23 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 2

gan Emyr James

Gwrando
Iesu: Yr Atgyfodiad
27 Awst, 2010

Iesu: Yr Atgyfodiad

gan John Robinson

Gwrando
24 Awst, 1998

Ennill Cymru i Grist 4

gan Gwynn Williams

Ennill Cymru i Grist 4: Ennill y maes ym myd dioddef

Gwrando