Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

2 Corinthiaid 1

13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Awst 2020

gan Thomas Manton

Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, y Tad sy’n trugarhau a’r Duw sy’n rhoi pob diddanwch. 2 Corinthiaid 1:3   Mae’n rhoi Cysur Gwelwn yn y corff, os bydd unrhyw aelod yn cael ei frifo, bod y gwaed yn rhedeg ar unwaith i gysuro’r rhan glwyfedig. Mae’r dyn ei hun, llygad, tafod…

Darllen ymlaen