Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymddiriedolwyr MEC

Arweinir MEC gan arweinwyr eglwysi, felly, nid yw yn enwad neu yn Gymdeithas, ond yn was i eglwysi’r efengyl.

Arweinir MEC gan arweinwyr eglwysi, felly, nid yw yn enwad neu yn Gymdeithas, ond yn was i eglwysi’r efengyl. Mae pob ymddiriedolwr yn gyfrifol am agwedd gwahanol o waith MEC.

Aelodau’r Bwrdd Rheoli ac Ymddiriedolwyr:

  • Cadeirydd – Mark Thomas (Eglwys Efengylaidd Borras Park, Wrecsam)
  • Dirprwy Gadeirydd – Derrick Adams (Eglwys Efengylaidd Gymraeg Aberystwyth)
  • Cyhoeddiadau – Eryl Davies (Eglwys Efengylaidd yr Heath, Caerdydd)
  • Arweinwyr Eglwys – Phil Swann (Eglwys Efengylaidd Rydd Llanelli)
  • Ymgynghorol – Gwynn Williams (Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd)
  • Cynadleddau a Digwyddiadau – Jeremy Bailey (Eglwys Efengylaidd Bethlehem, Sandfields)
  • Gwersylloedd ac Ymgyrchoedd – David Norbury (Eglwys Efengylaidd Rydd Llanelli)
  • Gwasanaethau a Gweinyddiaeth – Alan Lansdown (Eglwys Bedyddwyr Emmanuel, Caerdydd)
  • Gwasanaethau a Gweinyddiaeth – Gareth Jones (Eglwys Efengylaidd Llanbedr Pont Steffan)

 

Gellir cysylltu gyda’r ymddiriedolwyr yn uniongyrchol, neu drwy’r ffurflen gysylltu yma.