Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ymddiriedolwyr MEC

Arweinir MEC gan arweinwyr eglwysi, felly, nid yw yn enwad neu yn Gymdeithas, ond yn was i eglwysi’r efengyl.

Arweinir MEC gan arweinwyr eglwysi, felly, nid yw yn enwad neu yn gymdeithas, ond yn was i eglwysi’r efengyl. Mae pob ymddiriedolwr yn gyfrifol am agwedd gwahanol o waith MEC.

Aelodau’r Bwrdd Rheoli ac Ymddiriedolwyr:

  • Cadeirydd – David Norbury (Eglwys Efengylaidd Rydd Llanelli)
  • Cymraeg – Emyr James (Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd)
  • Arweinwyr Eglwysi – Phil Swann (Eglwys Efengylaidd Rydd Llanelli)
  • Cristnogion ac Eglwysi – Jeremy Bailey (Eglwys Efengylaidd Bethlehem, Sandfields)
  • Efengylu – Andy Pitt (Park Baptist Church, Merthyr)
  • Cyllid – Max Munday (Peniel Green Congregational Church)
  • Plant a Phobl Ifanc – Matt Francis (Christ Church Deeside)
  • Eryl Davies (Eglwys Efengylaidd yr Heath, Caerdydd)
  • Mark Thomas (Borras Park Evangelical Church, Wrexham)

Gellir cysylltu gyda’r ymddiriedolwyr yn uniongyrchol, neu drwy’r ffurflen gysylltu hon.