Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Swyddog Datblygu Adnoddau Ieuenctid

Gwybodaeth am y swydd

Ydych chi’n caru Iesu ac â chalon i wasanaethu Pobl Ifanc?

Ymunwch â thîm MEC fel ein Gweithiwr Datblygu Adnoddau Ieuenctid!

Rydym yn chwilio am unigolyn i helpu MEC i wasanaethu eglwysi trwy gydlynu a datblygu adnoddau sy’n efengyl ganolog ac yn seiliedig ar y Beibl ar gyfer pobl ifanc (yn enwedig ap ffôn symudol newydd).

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos dyfeisgarwch ynghyd a gweithio gyda rhwydwaith o wirfoddolwyr ledled Cymru sy’n ymwneud â chefnogi a dysgu pobl ifanc i gydlynu, i ganfod a chreu podlediadau, fideos, ac erthyglau ar gyfer yr ap. Byddant hefyd yn helpu i gefnogi ein gweinidogaethau ieuenctid eraill. Ar gyfer y rôl hon, mae gofyniad galwedigaethol bod deiliad y swydd yn Gristion sy’n cytuno’n llwyr â’n sail athrawiaethol o ffydd. Oherwydd yr angen i gynhyrchu adnoddau yn y ddwy iaith mae’n hanfodol bod y gweithiwr yn deall yr angen i weithio’n ddwyieithog, ac yn ddelfrydol byddai’n siaradwr Cymraeg a Saesneg. Mae’r swydd hon yn llawn amser ac am gyfnod o dair blynedd (mae cyfnod prawf o chwe mis wedi’i gynnwys).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon, cysylltwch â Steffan Job, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol ar 0800 4647676, neu e-bostiwch steffanjob@mudiad-efengylaidd.org

  • Dyddiad cau: 12 Mai, 2023
    Cyfweliadau: Wythnos gyntaf Mehefin 2023
  • Dyddiad Cychwyn: Haf 2023 (1 Medi fan bellaf)

Mwy o wybodaeth: