Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Swyddfeydd

Swyddfa’r Gogledd (rhan o Ganolfan Gristnogol Manna):

31 Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, LL57 2EU

Mae ffon y swyddfa ar agor o 9:30-12:30 dydd Llun i Gwener

Mae maes parcio ar draws y ffordd (talu ac arddangos) neu medrwch barcio yn Morrisons (hyd at 2 awr)

Er mwyn cysylltu dilynwch y ddolen

Swyddfa’r De:

Parc Busnes Waterton Cross, South Road, Pen y bont ar Ogwr, CF31 3UL

Mae yna lefydd i barcio tu allan i’r swyddfa.