Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rhoi

Tuag at waith MEC

I danysgrifio i lythyr gweddi MEC, ewch i’r dudalen hon.

Duw sydd yn rhoi’r adnoddau i wneud y gwaith y mae Ef yn ei orchymyn a dyna sy’n greiddiol i’r ffordd y mae MEC yn rheoli cyllid. Gweddi yw’r peth pwysicaf wrth i ni feddwl am y gwaith ar hyn sydd ei angen i wneud y gwaith.

Y mae rhoddion hael unigolion ac eglwysi wedi bod yn hanfodol i alluogi MEC i ddatblygu ei weinidogaethau – yn arbennig y gweinidogaethau hynny nad ydynt yn codi arian (e.e. efengylu a chefnogi arweinwyr).

Os hoffech roi i waith MEC, mae modd defnyddio’r ffurflen isod i dalu gyda cherdyn, neu danfonwch siec (yn daladwy i ‘MEC’) i Mudiad Efengylaidd Cymru, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2EU. Os hoffech roi trwy ddull arall, ffoniwch 01248 354653, neu e-bostiwch ein swyddog ariannol os gwelwch yn dda.

Os ydych yn dalwr trethi, mae modd i ni hefyd dderbyn RhoddGymorth. Mae hefyd gwybodaeth ganddom ar sut y medrwch adael ernes i MEC.

Os hoffech gyfranu dros y wefan gyda cherdyn debyd gellir gwneud hynny isod:

Os nad yw’r ffurflen isod yn gweithio, cliciwch ar y ddolen hon