Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Newyddion

Rhoi gwybod beth sy'n digwydd gyda MEC
Hysbyseb am Swydd – Rheolwr Cyllid
6 Hyd, 2021

Hysbyseb am Swydd – Rheolwr Cyllid

Hysbyseb am Swydd – AIL-HYSBYSEBU Rheolwr Cyllid – LLAWN-AMSER Dyma gyfle i gefnogi gwaith yr efengyl yng Nghymru. Mae’r Rheolwr Cyllid yn aelod allweddol o’r staff, yn gyfrifol am reolaeth dydd i ddydd holl brosesau, rheolaethau ac adroddiadau cyllidol y Mudiad. Yn ogystal â hyn mae gan y rheolwr cyllid fewnbwn i reolaeth yr adeiladau…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
27 Awst, 2021

Swyddfa yn agor eto ar 6ed o Fedi

Diolch i chi am eich cefnogaeth dros yr haf – mae wedi bod yn fendith gweld a chysylltu gyda chymaint ohonoch dros yr wythnosau diwethaf. Rydym yn gobeithio fod y gweinidogaethau gwahanol sydd wedi’u cynnal dros yr haf wedi bod yn anogaeth i chi. Mae’r swyddfa bellach ar gau tan 6ed o Fedi. Os ydych…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
17 Awst, 2021

Y Gynhadledd – cyfarfodydd Dydd Mawrth

Gellir gwrando ar gyfarfodydd Dydd Mawrth ar ein sianel YouTube yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
14 Awst, 2021

Y Gynhadledd – newyddion diweddaraf

Rydym yn fawr obeithio eich bod yn mwynhau’r Haf ac yn cael seibiant bach – mae’n braf medru bod allan eto yn cymysgu gyda phobl ac yn mynychu digwyddiadau. Roeddem eisiau gyrru ebost sydyn i’ch hatgoffa am y Gynhadledd yr wythnos nesaf ar ddyddiau Mawrth a Mercher. Mae ambell i un wedi cysylltu gyda’r swyddfa…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
10 Awst, 2021

Llyfr Newydd allan!

Awdur – Emyr James Tudalen – 112 Maint 210×148 Clawr meddal lliw llawn Yn y llyfr yma, sy’n dilyn y gyfrol boblogaidd ‘Gwneud Marc’, mae Emyr James yn mynd a ni yn ddyfnach i lythr Paul at yr Effesiaid yn y Beibl. Mae’n rhannu’r llythr yn 50 astudiaeth gan esbonio’r cynnwys a’n herio i feddwl…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
10 Awst, 2021

Apêl i gefnogi Eglwys annibynnol India yn ystod yr argyfwng cofid-19

Apêl i gefnogi Eglwys annibynnol India yn ystod yr argyfwng cofid-19. Dros nifer o flynyddoedd mae eglwysi ac aelodau MEC ac AECW wedi cefnogi Eglwys Annibynnol India (ICI). Mae ICI wedi’i leoli yn Manipur, Gogledd Ddwyrain India, yn agos at Myanmar/Burma. Maen nhw’n gweinidogaethu i bobl llwythol yn Manipur ac ar draws India. Mae aelodau…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
24 Gor, 2021

Neges gan brif siaradwr Y Gynhadledd eleni

Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth ac i archebu ar gyfer Y Gynhadledd Eleni.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
30 Meh, 2021

Archebion yn agor ar gyfer y Gynhadledd heddiw

Heddiw yw diwrnod agor yr archebion! Bydd y prif gyfarfodydd yn digwydd yn y neuadd fawr – gofod mawr iawn sydd fel arfer yn dal dros 1000 o bobl. Ond oherwydd canllawiau cofid-19, ac er mwyn cadw pawb yn saff, dim ond lle i tua 200 fydd ar gael, ac mae’n ofynnol i ni osod…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
29 Meh, 2021

Archebion ar gyfer y Gwersylloedd Diwrnod yn agor heddiw

Mae’r holl wybodaeth ar y dudalen hon.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
17 Meh, 2021

Y Gynhadledd yn Aberystwyth yr haf yma

Os Duw a’i myn, byddwn yn cyfarfod gyda’n gilydd yr haf hwn, yn Y Gynhadledd, i addoli Duw gan wrando ar ei air dros ddau ddiwrnod yn Aberystwyth. Mae hi’n sicr wedi bod yn gyfnod hir ers cynhadledd 2019, a diolchwn am ddarpariaeth y neuadd fawr yng Nghanolfan y Celfyddydau i fedru rhedeg y digwyddiad…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
17 Meh, 2021

Diwrnod Gwersyll Cymraeg!

Gwersylloedd Diwrnod 2021 Ymunwch yn yr hwyl! Dewch i un o’r dyddiau gwersylloedd yr haf hwn i weld ffrindiau hen a newydd, hwyl a sbri, ymlacio, a dysgu mwy am Iesu, i gyd mewn awyrgylch saff a Cofid-19 ddiogel. Y Gwersyll Diwrnod Cymraeg – Dydd Mercher 11eg o Awst, Aberystwyth Gweithgareddau a llawer o hwyl!…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
Hysbyseb am Swydd Rheolwr Cyllid
2 Meh, 2021

Hysbyseb am Swydd Rheolwr Cyllid

Hysbyseb am Swydd Rheolwr Cyllid Dyma gyfle i gefnogi gwaith yr efengyl yng Nghymru. Mae’r Rheolwr Cyllid yn aelod allweddol o’r staff, yn gyfrifol am reolaeth dydd i ddydd holl brosesau, rheolaethau ac adroddiadau cyllidol y Mudiad.  Mae hon yn rôl ymarferol sydd ag ond ychydig o gymorth gweinyddol ar hyn o bryd; felly byddai’n…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
6 Mai, 2021

Llyfr Newydd – Molwch yr Arglwydd, Noel Gibbard

Teitl: Molwch yr Arglwydd  Is-deitl: Emynau gan Noel Gibbard  Awdur: Noel Gibbard  Maint: 148mm x 210mm  Tudalen: 76  Rhwymiad: Clawr meddal  ISBN-13: 978-1-85049-276-4  Pris: £4.99  Dyddiad Cyhoeddi: 14 Mehefin, 2021  Gwybodaeth:  “Mae’r Ysgrythur yn llawn o ganu, fel sy’n amlwg yn Llyfr y Salmau. Yn y Testament Newydd cawn ein hannog i ‘lefaru wrth eich gilydd mewn salmau, a hymnau, ac odlau ysbrydol’ (Effesiaid 5:19). Un o’r pethau…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
9 Ebr, 2021

Adroddiad ar y flwyddyn cofid-19

Rydym wedi creu adroddiad ar y flwyddyn cofid-19 ar gyfer ein cefnogwyr a partneriaid Adroddiad ar y flwyddyn cofid-19


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
1 Ebr, 2021

Pob bendith dros y Pasg

Rydym yn gobeithio cewch chi Basg bendithiol. Bydd Swyddfa MEC yn agor eto ar Ddydd Mawrth 6ed o Ebrill. Rhai adnoddau efallai bydd yn anogaeth i chi dros y Pasg: Defosiynau Dyddiol MEC Awr i Blant! 9yb Dydd Gwener, Sadwrn a Sul ar ein sianel YouTube. Cyfres ddiweddar o TeamTalk gan Geoff Thomas: Preaching Gethsemane,…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
18 Maw, 2021

Gwyliau’r Pasg a’r Gwanwyn ym Mryn-y-groes

Dyma gyfle i fwynhau gwyliau yn harddwch ardal y Bala. Lle delfrydol i ymlacio ac adnewyddu, i gerdded llwybrau ac i fwynhau harddwch y gwanwyn. Llety cyfforddus, yng nghanol gerddi dymunol. O Fawrth 27ain gallwn gynnig 2x lety gwyliau hunan-gynhwysol hunan-arlwyol. Ar hyn o bryd gallwn dderbyn un aelwyd yn unig ym mhob llety, o’r tu…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
Bwletin Gweddi 17 Mawrth 2021
17 Maw, 2021

Bwletin Gweddi 17 Mawrth 2021

ac wele, yr oedd gorsedd wedi ei gosod yn y nef, ac ar yr orsedd un yn eistedd. Datguddiad 4:2b Mewn ychydig fisoedd byddwn yn mynd, or yw’r cyfyngiadau yn caniatáu, i’r gorsafoedd pleidleisio ar gyfer ein hetholiadau cenedlaethol. Rydym yn sicr wedi dysgu pa mor bwysig yw cael arweinwyr sy’n gallu defnyddio awdurdod yn ddoeth…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
25 Chw, 2021

Galwad i Weddi

Mae MEC yn fwy argyhoeddedig nag erioed o’r angen am weddi ac felly rydym yn parhau gyda’n Galwad i Weddi i annog Cristnogion i ymuno â ni i weddïo dros Gymru yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth. Pam Galwad i Weddi? Gwyddom fod ein bywyd gweddi yn rhan allweddol o’n disgyblaeth a’n cymdeithas â Duw…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
12 Chw, 2021

Mini Gwersyll Arlein – Cofiwch Gofrestru!

Rydym yn edrych ymlaen i weld bawb yn ystod hanner tymor! Ymunwch gyda ni am dri bore o hwyl, sbri, cyfle i siarad gyda ffrindiau a dysgu mwy am Dduw. Pryd? 10.30-11.30 Bore Mawrth, Mercher a Iau, wythnos hanner tymor (16-18 Chwefror) Sut? Drwy ddefnyddio Zoom I bwy? Plant oed 9-18 (Blynyddoedd Ysgol 6-13) Beth?…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
1 Chw, 2021

Brawd – Cyfarfod nesaf

Pwrpas brawd yw uno gweinidogion yr efengyl fel eu bod yn gallu annog a helpu eu gilydd. Cychwynodd y cyfarfod yn ystod cyfnod cloi covid-19, lle cafodd gwahoddiad agored ei roi i fois sy’n gweinidogaethu i ddod at eu gilydd yn wythnosol i rannu a gweddio. Profodd hyn yn gymorth i nifer wrth iddynt fedru…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
28 Ion, 2021

Mini Gwersyll – Gyda’n Gilydd o Gartref!

Mini Gwersyll Arlein 2021 – Gyda’n Gilydd o Gartref! Ymunwch gyda ni am dri bore o hwyl, sbri, cyfle i siarad gyda ffrindiau a dysgu mwy am Dduw. Pryd? 10.30-11.30 Bore Mawrth, Mercher a Iau, wythnos hanner tymor (16-18 Chwefor) Sut? Drwy ddefnyddio Zoom Am yr holl fanylion ewch draw i’r dudalen hon.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
1 Ion, 2021

Blwyddyn Newydd

Boed i chi gael blwyddyn newydd fendithiol Ond y mae’r rhai sy’n disgwyl wrth yr ARGLWYDD yn adennill eu nerth; y maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino, ac yn rhodio heb ddiffygio. Eseia 40:32 Tîm MEC


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
21 Rhag, 2020

Nadolig Bendithiol

Mewn byd sydd yn newid yn barhaus, a lle gwelwn effeithiau pechod mewn gymaint o ffyrdd, rydym yn diolch am wir obaith y Nadolig hwn. Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu, am mai ef a wareda ei bobl oddi wrth eu pechodau. Mathew 1:21 Diolch am eich partneriaeth yn yr Efengyl unwaith…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
21 Rhag, 2020

Oriau Swyddfa Nadolig a Blwyddyn Newydd

Bydd y Swyddfa ar gau tan 4ydd o Ionawr. Os ydych angen cysylltu gyda rhywun yn ystod y cyfnod yma, plis gyrrwch ebost i steffanjob@mudiad-efengylaidd.org Pob bendith


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
20 Rhag, 2020

Awr i Blant Nadolig 2020!

Gwyliwch ar YouTube Gweithgareddau am ddim ar gael ar y tudalen hwn Gyda diolch anferthol i Lois Adams, Bedwyr Lewis a Luned Gwawr Evans am eu holl gwaith.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
14 Rhag, 2020

Archebu Adnoddau MEC

Os hoffech archebu unrhyw adnoddau MEC ar gyfer cyfnod y Nadolig neu’r Blwyddyn Newydd, archebwch erbyn Dydd Iau 17 o Rhagfyr os gwelwch yn dda. Bydd y swyddfa ar gau rhwng 21ain o Ragfyr a 4ydd o Ionawr. Diolch yn fawr! Siop Llyfrau Arlein


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
30 Tach, 2020

Pwy sy’n dwad dros y bryn…..?

Awr i Blant – Nadolig!! Dyma flas o’r hyn fydd yn cael ei ddarlledu am 3yh, pnawn Sul Rhagfyr 20 ar ein sianel YouTube neu ar Facebook.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
Newyddion staffio MEC
11 Tach, 2020

Newyddion staffio MEC

Roeddem am gyfathrebu â’n ffrindiau a’n cefnogwyr ychydig o newyddion am ein tîm staffio yn swyddfeydd MEC. Fel y gwyddom i gyd, bu hwn yn gyfnod anodd i bawb sy’n byw yng Nghymru. Mae MEC hefyd wedi wynebu llawer o newidiadau a heriau gwirioneddol ac anodd, ac un ohonynt yw nad ydym wedi gallu cynnal…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
10 Tach, 2020

Holi Nadolig

Rhifyn Nadolig o Holi! Y Nadolig hwn mae MEC yn cynhyrchu cylchgrawn dwyieithog byr i rannu’r newyddion da am Iesu. Mae’r cylchgrawn hwn yn cael ei gynnig i Eglwysi, ac mae’r manylion isod: Cyflwyniad clir, cynnes heb unrhyw jargon Cristnogol o’r efengyl; Wedi’i ysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl Cymru; Tystiolaethau byr, erthyglau clir, tudalen plant,…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
29 Hyd, 2020

Cyfarfod nesaf ‘Brawd’

Bydd y cyfarfod Brawd nesaf yn digwydd Nos Lun (2il Tachwedd) am 8.00. Bydd hwn yn gyfle i rannu a gweddio eto – croeso cynnes i chi. Mae’n gymaint o gysur i fedru cyfarfod fel yma a chynnal breichiau ein gilydd.​


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
23 Hyd, 2020

Holi Nadolig!

Ar hyn o bryd rydyn ni’n cynhyrchu rhifyn Nadolig o Ask! Y Nadolig hwn mae MEC yn cynhyrchu cylchgrawn dwyieithog byr i rannu’r newyddion da am Iesu. Mae’r cylchgrawn hwn yn cael ei gynnig i Eglwysi, ac mae’r manylion isod: Cyflwyniad clir, cynnes heb unrhyw jargon Cristnogol o’r efengyl; Wedi’i ysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
20 Hyd, 2020

Calendr Llewyrch i’m Llwybr 2020

CALENDR HYFRYD GYDA LLUNIAU LLIW O OLYGFEYDD O BOB RHAN O GYMRU AC ADNOD DDYDDIOL   Pris (yn cynnwys postio) 1 copi: £3.95 yr un Pecyn o 5: £17.50 (£3.50 yr un) Pecyn o 10: £30 (£3 yr un) Pecyn o 25: £62.50 (£2.50 yr un) Pecyn o 50: £100 (£2.00 yr un)   Archebu…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
Datganiad Pwysig
2 Hyd, 2020

Datganiad Pwysig

Gan fod Ben Thomas wedi ei ddedfrydu heddiw rydym yn ail ryddhau’r datganiad a rannwyd wedi iddo bledio’n euog. Ar ddydd Gwener, 17 Gorffennaf 2020 plediodd Ben Thomas yn euog yn Llys y Goron yr Wyddgrug i 40 cyhuddiad o natur rywiol yn erbyn oedolion a phlant a ddigwyddodd rhwng 1990 a 2019. Roedd yn…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
19 Awst, 2020

Bywyd Dydd Mercher

Croeso i ddiwrnod olaf y Gynhadledd ar lein Dydd Mercher 8.30 – Clwb ‘Awr  Blant’ yng ngofal Lois Adams a Bedwyr Lewis. Cyfle i ddysgu mwy am Iesu drwy storiâu, gweithgareddau a chanu. Yn arbennig i blant oed cynradd. (Gwylio hysbys yma)  Adnoddau i lawrlwytho yma 9.00 – Cyfarfod Gweddi ar Zoom. Cyfle i alw…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
18 Awst, 2020

Cynhadledd Bywyd 2020 – Nos Fawrth

Gwyliwch nawr ar YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jruYjtSphmQ neu Wefan MEC: https://www.mudiad-efengylaidd.org/2020/08/nos-fawrth-bywyd-2020/


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
17 Awst, 2020

Gwylio gwasanaeth Nos Lun yn fyw a’r gwaith plant a Llwybrau!


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
15 Awst, 2020

Cynhadledd Bywyd yn cychwyn heddiw

Gwyliwch yr oedfa agoriadol heno am 6.00y.h lle bydd Dafydd Job a Dewi Tudur yn ein harwain. Sut mae Gwrando, Gwylio a Chymryd rhan? Gellir gwylio’r oedfa heno yn fyw neu ar alw ar ein sianel YouTube. Defnyddiwch y ddolen hon, neu glicio ar y botwm isod. Gellir gwylio’r oedfa heno yn fyw neu ar…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
4 Awst, 2020

Gwersylloedd yr Haf – Arlein!

Wel, rydym yn gwybod na fyddwn erioed yn gallu ail-greu’r profiad anhygoel rydych yn cael ar wersyll yr haf dros y we, ond rydym ond mynd i geisio creu gweithgareddau sydd bron yr un mor dda! Dros dri diwrnod, Awst 11-13, fyddwn yn rhoi fideos i fyny i chi sy’n llawn o atgofion o’r haf…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
30 Gor, 2020

Bywyd – Cynhadledd 2020

Go brin y byddai unrhywun wedi rhagweld beth fyddai’r sefyllfa ar gyfer Cynhadledd 2020 wrth i ni ffarwelio gyda’n gilydd ar nos Wener olaf Cynhadledd y llynedd! Mae hi wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn ac mi fyddwn ni’n sicr yn methu’r gymdeithas o fod gyda’n gilydd eleni yn Aberystwyth. Ond rydym yn gwybod fod…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
28 Gor, 2020

Llewyrch i’m Llwybr – Fedrwch chi helpu?

Bob blwyddyn mae MEC yn cynhyrchu Calendr lliw gydag adnod ddyddiol a lluniau o olygfeydd o bob rhan o Gymru. Rydym yn gobeithio gwneud yr un peth eleni, ac mae’r adnodau yn eu lle, ond mae angen lluniau! Rydym yn chwilio am unigolion fyddai’n barod i rannu lluniau maent wedi eu tynnu o rannau gwahanol…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
25 Gor, 2020

Cynhadledd Ar Lein

Bydd y Gynhadledd yn digwydd ar lein eleni gan gychwyn ar nos Sul  (Awst 16) ac yn gorffen nos Iau (20Awst). Bydd oedfaon, gwaith plant, gwaith ieuenctid, cwrdd gweddi a sesiynau rhyngweithiol. Siaradwyr – Dafydd Job, Aron Treharne, Steffan Jones, John Treharne. Cyflwynwyr – Rhun a Lowri Emlyn Gwaith Plant – Lois Adams a Bedwyr…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
25 Gor, 2020

Gwersylloedd Haf ar lein

Ni allem fyth ail-greu gwersylloedd ar-lein, ond nid oeddem am adael pobl ifanc heb unrhyw beth dros fisoedd yr haf – gwyddom fod y cyfnod cloi wedi bod yn arbennig o anodd arnynt. Dros fis Awst rydym yn cynllunio cyfnod o dair wythnos o sesiynau gwersyll ar-lein yn y ddwy iaith. Bydd y sesiynau hyn…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Datganiad Pwysig

Mae Mudiad Efengylaidd wedi rhoi datganiad pwysig ar y wefan ar gyfer ein cefnogwyr – yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
10 Gor, 2020

Ymateb i ail-agor adeiladau

Cyhoeddodd Mark Drakeford, o ddydd Llun ymlaen (13 Gorffennaf), y mannau addoli ddechrau ailagor ac ailddechrau gwasanaethau’n raddol pan fyddant yn barod i wneud hynny mewn modd diogel. Rydym wedi dysgu wedi’r cyfnod clo, ei bod yn dda i ni weithio gyda’n gilydd lle y medrwn. Dyma fi felly yn gyrru neges sydyn i roi…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Galwad i Weddi Haf 2020

Mewn ymateb i’r sefyllfa bresennol, mae MEC yn fwy argyhoeddedig nag erioed o’r angen am weddi ac rydym wedi cynhyrchu Galwad i Weddi ychwanegol i annog Cristnogion i ymuno â ni i weddïo dros Gymru yn ystod yr haf. Sut i gymryd rhan? Ymunwch â’n rhestr bostio gweddi trwy’r wefan i dderbyn diweddariadau dyddiol. Rhannwch…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
3 Ebr, 2020

Gwefan Newydd i rannu’r efengyl

Mae MEC wedi lansio gwefan newydd ddwyieithog i rannu’r efengyl. Mae’r wefan yn seiliedig ar y Cylchgrawn Holi, sydd wedi ei ddosbarthu gyda miloedd o bobl dros y blynyddoedd diwethaf. Gall eglwysi a Christnogion rannu’r erthyglau yn rhydd. Mae pedair adran i’r wefan: Storïau – Yn yr adran yma, fe gewch nifer o erthyglau a…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
3 Ebr, 2020

Gwneud Marc

Gwneud Marc: Darllen a deall y newyddion da am y Brenin Iesu Bwriad yr astudiaethau hyn yw helpu Cristnogion ifainc i wneud yr hyn mae llawer o Gristnogion hŷn yn ei gael yn anodd, sef darllen a deall y Beibl! Byddwn yn cynhyrchu 55 o astudiaethau o Efengyl Marc. Bydd bod astudiaeth yn cynnwys darlleniad…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
26 Maw, 2020

Gwefan Newydd i helpu eglwysi

Mae MEC wedi lansio gwefan newydd i helpu eglwysi yn ystod y cyfnod anodd ond o gyfle hwn. Steffan Job sy’n esbonio… Rydym yn ymwybodol fod gymaint yn mynd ymlaen ar hyn o bryd ac mae llawer wedi cysylltu i ofyn am gyngor. Mae’n anodd i eglwysi dderbyn y newyddion diweddaraf ac mae llawer y…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
24 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC ar gael ar lein

Mae Defosiynau Dyddiol MEC bellach ar gael ar adran ‘Adnoddau’ y wefan. Cliciwch yma i weld yr un cyntaf. Maent hefyd yn cael eu cyhoeddi ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, a chofiwch fod modd tanysgrifio i’w dderbyn dros e-bost trwy ddilyn y ddolen hon.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
19 Maw, 2020

Diweddariad ynghylch y sefyllfa gyda Cofid-19

Firws Corona – 19/3/2020 diweddariad i’r cyhoedd gan MEC Yn dilyn ein datganiad ddoe ynghylch y sefyllfa sydd wedi codi o ganlyniad i’r firws rydym yn gyrru diweddariad ynghylch digwyddiadau’r haf, ein sefyllfa ariannol a rhai o’r ffyrdd yr ydym am geisio helpu Cristnogion ac Eglwysi dros y misoedd nesaf. Wedi llawer o weddi ac…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
18 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol

Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, mae MEC wedi penderfynu gyrru defosiwn dyddiol allan dros ebost. I dderbyn y defosiwn, cliciwch yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
18 Maw, 2020

Ymateb MEC i’r firws

Firws Corona – 18/3/2020 diweddariad i’r cyhoedd gan MEC Fel y gwyddoch yn wyneb y firws COVID-19 rydym yn wynebu sefyllfa heriol sy’n newid yn ddyddiol. Diolchwn ein bod yn medru ymddiried yn ein Tad cariadus sy’n rheoli pob dim yn ystod y cyfnod ansicr yma. Rydym hefyd yn fwy argyhoeddedig nag erioed mai’r Efengyl…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
18 Maw, 2020

Y Cylchgrawn Efengylaidd

Mae Rhifyn Gwanwyn y Cylchgrawn Efengylaidd ar y ffordd – tanysgrifiwch yma os hoffech dderbyn copi.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
29 Chw, 2020

Galwad i Weddi

Mae MEC yn fwy argyhoeddedig nag erioed am yr angen am weddi ac felly rydym yn parhau gyda’r Alwad i Weddi ac yn annog Cristnogion i weddio dros Gymru yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth. Sut mae bod yn rhan? Ymuno a’r rhestr gweddi e-bost i dderbyn y newyddion diweddaraf. Lawrlwytho’r cynllun gweddi drwy’r wefan…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
12 Chw, 2020

Mini Gwersyll!

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at y Mini Gwersyll wythnos nesaf ym Mryn-y-groes, y Bala. Cliciwch yma am fwy o fanylion.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
20 Ion, 2020

Dydd Sadwrn yma – Diwrnod hyfforddi eglwysi, Abertawe

Croeso i bawb yn Eglwys Gymunedol y Glannau, Abertawe, Dydd Sadwrn yma, ar gyfer diwrnod o hyfforddiant ac anogaeth. Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
14 Ion, 2020

Dydd Sadwrn yma – Diwrnod Hyfforddi Eglwysi Gogledd Cymru

Croeso i bawb yn Eglwys Sure Hope, Bae Colwyn, Dydd Sadwrn yma, ar gyfer diwrnod o hyfforddiant ac anogaeth. Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
13 Ion, 2020

‘Webinar’ Heno

7:30yh heno Siaradwr: Dr Eryl Davies Pwnc: A Biblical and Pastoral Response to Domestic Abuse Cofrestru yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
6 Ion, 2020

Blwyddyn Newydd

“Bydd yr ARGLWYDD yn cysuro Seion, yn cysuro ei holl fannau anghyfannedd; bydd yn gwneud ei hanialwch yn Eden, a’i diffeithwch yn ardd yr ARGLWYDD; ceir o’i mewn lawenydd a gorfoledd, emyn diolch a sain cân.” Eseia 51:3 Mae’r Nadolig wedi mynd heibio ac rydym yn awr yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd o’n…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
20 Rhag, 2019

Nadolig

Byddwn yn derbyn llawer o anrhegion y Nadolig hwn dwi’n siwr, ond all dim un gymharu a’r rhodd mwyaf rhyfeddol erioed! Gweddiwn y byddwch yn profi bendith yr Arglwydd y Nadolig hwn wrth i chi gofio am Iesu. Nadolig Llawen gan bawb yn y Mudiad Mi fydd y swyddfeydd ar gau o’r 23ain o Ragfyr…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
Blwyddyn Newydd Dda
19 Rhag, 2019

Blwyddyn Newydd Dda

Yn anffodus oherwydd prinder archebion rydym wedi gorfod cymryd y cam anodd o ganslo’r digwyddiad ‘Blwyddyn Newydd Dda’ eleni. Mae’n wir ddrwg gennym am hyn, ac rydym yn ymwybodol y bydd yn siom fawr i’r rhai sydd wedi archebu. Bydd pawb sydd wedi archebu yn cael ad-daliad llawn (bydd yn cymryd rhwng 5 a 10…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
11 Rhag, 2019

Hysbysiad Swydd

Cynorthwy-ydd Gofal Tŷ & Arlwyo (Un swydd 32 awr yr wythnos, neu dwy swydd 16 awr yr wythnos) Mudiad Efengylaidd Cymru – Canolfan Gynadledda Bryn-y-groes, Bala Canolfan Gynadledda Gristnogol brysur yw Bryn-y-groes, y Bala. Mae’n eiddo i Fudiad Efengylaidd Cymru. Gall y ganolfan dderbyn hyd at 75 o bobl ar y tro. Mae’n darparu llety…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
10 Rhag, 2019

Calendar Llewyrch i’m Llwybr 2020

Calendr hyfryd gyda lluniau lliw o olygfeydd o bob rhan o Gymru ac adnod ddyddiol – anrheg Nadolig delfrydol! Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth ac i archebu.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
4 Rhag, 2019

Cynllun Darllen Adfent – Llwybrau

Wefan ar gyfer ieuenctid yw Llwybrau. Yn ystod y mis bydd nifer o erthyglau ar thema’r Nadolig, a bob dydd mae yna ddarlleniadau dyddiol yn ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr Adfent. Mae modd lawrlwytho’r cynllun darllen o’r wefan, neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu Instagram i weld y darlleniadau yn ddyddiol.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
29 Tach, 2019

Blwyddyn Newydd Dda

Mis i fynd tan y gwyliau Blwyddyn Newydd Dda yn y Bala. Croeso cynnes i bawb i ymuno gyda ni. Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
16 Hyd, 2019

Mis i fynd – Blas y Gwersylloedd!

Mis sydd i fynd cyn i’r wersyllwyr o’r haf dod at ei gilydd unwaith eto ym mis Tachwedd. Mae’n gyfle gwerthfawr i’r wersyllwyr gweld ei ffrindiau a’r swyddogion, gan hefyd rhoi cyfle i blant newydd gael blas o sut mae’r gwersylloedd yn rhedeg. Gweddïwch dros y trefniadau terfynol ac i’r efengyl cael ei bregethu’n glir…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
14 Awst, 2019

Cynhadledd Aber – cynnwys

Thema’r gynhadledd eleni yw Undod a Christ Bore Mawrth: “Ymhlith holl ryfeddodau’r byd…” – Ioan 1:1-18 Bore Mercher: Crist ein Cynrychiolydd – Rhufeiniaid 5:12-21 Bore Iau: Marw a byw gyda Christ – Rhufeiniaid 6:1-14 Bore Gwener: Yn un â Christ, yn un â’i bobl – Effesiaid 2:11-22 Dyma’r llyfr croesawu


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
5 Awst, 2019

Gweithgareddau’r Gynhadledd

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at fod yn Y Gynhadledd o fewn pythefnos. Yn raddol rydym yn diweddaru’r wybodaeth am Seminarau Nos Fercher a sesiynau Caffi’r Gynhadledd. Ewch draw i’r dudalen hon i weld beth rydym efo’r cyfle i ddysgu am eleni.  


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
Bwletin Gweddi 2 Gorffennaf
2 Gor, 2019

Bwletin Gweddi 2 Gorffennaf

Clywch a gwrandewch; peidiwch ag ymfalchïo, canys llefarodd yr ARGLWYDD. Rhowch ogoniant i’r ARGLWYDD eich Duw cyn iddo beri tywyllwch, a chyn i’ch traed faglu yn y gwyll ar y mynyddoedd; a thra byddwch yn disgwyl am olau, bydd yntau’n ei droi yn dywyllwch dudew, ac yn ei wneud yn nos ddu. Ac os na…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
28 Meh, 2019

Newyddion diweddaraf ymgyrch yr Eisteddfod

Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD: “Melltigedig fo’r sawl sydd â’i hyder mewn meidrolyn, ac yn gwneud cnawd yn fraich iddo, ac yn gwyro oddi wrth yr ARGLWYDD. Bydd fel prysgwydd yn y diffeithwch; ni fydd yn gweld daioni pan ddaw. Fe gyfanhedda fannau moelion yr anialwch, mewn tir hallt heb neb yn trigo ynddo….


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
Bwletin Gweddi 25 Mehefin 2019
25 Meh, 2019

Bwletin Gweddi 25 Mehefin 2019

Oherwydd briw merch fy mhobl yr wyf finnau wedi fy mriwo, wedi galaru, ac wedi fy nal gan syndod. Onid oes balm yn Gilead? Onid oes yno ffisigwr? Pam, ynteu, nad yw iechyd merch fy mhobl yn gwella? Jeremeia 8:21-22 Gall gwaith yr efengyl yn aml fod yn waith caled ond cawsom ein calonogi’r wythnos…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
11 Meh, 2019

Bwletin Gweddi 11 Mehefin 2019

11 Mehefin 2019   Un peth a ofynnais gan yr ARGLWYDD, dyma’r wyf yn ei geisio: cael byw yn nhŷ’r ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr ARGLWYDD ac i ymofyn yn ei deml. Rwyf ar hyn o bryd yn eistedd mewn ystafell fawr wag yn y Bala. Mae dynion wedi dechrau…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
4 Meh, 2019

Llythr Gweddi diweddaraf allan

yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
30 Mai, 2019

Mae’r Llythyr Gweddi yn Newid

Mae Llythyr Gweddi MEC yn newid Yn ein hymdrech i geisio hybu gweddi a gwasanaethu Cristnogion ac eglwysi yng Nghymru bydd y llythyr gweddi yn ymddangos yn wythnosol o fis Mehefin ymlaen. Bydd y llythyr ar gael dros e-bost a thrwy’r wefan ac fe fydd yn cynnwys pwyntiau gweddi byr am waith yr efengyl o…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Newyddion o Wyl y Gelli

Heddiw mae Eglwys Efengylaidd Bethesda, ‘Show Jesus’ a MEC yn cychwyn ar ymgyrch 4 diwrnod yng Ngŵyl y Gelli. Rydym wedi cychwyn ar y gwaith amser cinio. Ein thema yw STORI Rydym yn gofyn i bobl am eu storïau hwy (gwelwch y llun isod). Mae gennym gwestiwn bob diwrnod lle’r ydym yn gwahodd pobl i…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Cylchgrawn Newydd allan

Rhifyn newydd ar gael – Haf 2019 Yn y rhifyn hwn: 3. Golygyddol 4. 70 Mlynedd ers Cychwyn y Cylchgrawn 6. Ararat (Nathan Munday) 8. Adolygiadau 10. Rwy’n Caru’r Arglwydd Iesu (Dafydd Ifans) 11. A Oes Heddwch? (Annie Williams) 12. Cipolwg ar y Byd 13. Gair yn ei le 14. Trobwynt (Eleri Trythall) 16. Crist…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Ymunwch gyda ni yn Aberystwyth!

Manylion llawn y Gynhadledd ar gael bellach – yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
9 Mai, 2019

Gweddi dros Gymru

Mae gweddi yn fraint ac yn holl-bwysig os ydym am ddilyn cyfarwyddyd yr Arglwydd wrth i ni weithio er Ei ogoniant yn Nghymru. Beth am ymuno gyda ni am un o’n cyfarfodydd ‘Gweddi dros Gymru’? Bydd pob cyfarfod yn cael ei arwain gan weinidog neu arweinydd eglwys leol a bydd cyfle i ymuno gydag eraill…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
11 Ebr, 2019

Siaradwyr y Gynhadledd wedi eu cadarnhau

Byddwn yn croesawu: Trystan Hallam (anerchiadau’r bore) Mark Thomas (nos Lun), John Pritchard (Nos Fawrth), John Treharne (Nos Iau) a Steffan Jones (Nos Wener) Mwy o wybodaeth yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
22 Maw, 2019

Newyddion o Fryn y groes

Y diweddaraf “Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch.” 1 Pedr 5:7 Dyna fendith yw gallu bwrw ein HOLL bryder ar Ein Tad Nefol– gan wybod bod gofal ganddo amdanom ni. Mae’n ein gwahodd ni i ddod â’r cwbwl ato fe – oherwydd does dim byd y tu allan i…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
20 Chw, 2019

Galwad i Weddi

Mae MEC ers nifer o flynyddoedd wedi bod yn cyhoeddi Galwad i Weddi yn ystod mis Ionawr i annog gweddi dros Gymru. Rydym yn fwy argyhoeddedig nag erioed am yr angen am weddi ac felly rydym wedi ffurfioli’r Alwad i Weddi ac yn annog Cristnogion i weddio dros Gymru yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth….


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
23 Ion, 2019

Mae’r adeilad yn brysur godi!

Am fwy o fanylion am brosiect adeiladu Bryn y groes, cliciwch yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
23 Ion, 2019

The building is going up!

Want the latest on the building project in Bryn y Groes? Click here


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
11 Rhag, 2018

Tîm bywyd 2019

I gyd fynd gyda nifer o ymgyrchoedd a gwaith efengylu yn 2019 rydym wedi cychwyn cynllun newydd o’r enw ‘tim bywyd’. Cyfle yw hwn i ymuno gyda Christnogion eraill i weddio, datblygu doniau ac ymrwymo i rannu’r efengyl gyda phobl ein gwlad. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
7 Tach, 2018

Llewyrch i’m Llwybr

Calendr ar gael heddiw yma  


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
17 Hyd, 2018

Gwneud llanast – er mwyn gwneud lle i rywbeth gwell!

Diolch i Dduw am ei ofal drosom ym Mryn-y-groes dros gyfnod yr haf.  Bu’r gwersylloedd i gyd dan ofal a bendith Duw, ac roedd yn bleser treulio amser gyda’r timau gwych o swyddogion ac arweinwyr, gyda’r gwersyllwyr hwyliog, a gyda’n gwirfoddolwyr arwrol. Bu diwedd yr haf yn arbennig o brysur yn gwagio’r anecs er mwyn…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
9 Hyd, 2018

Trefniant angladd Gwynn Williams

Ar Ddydd Sul 30 o Fedi, wedi brwydr hir gyda chancr, aeth y Parch. Gwynn Williams adref at ei Arglwydd. Cafodd gweinidogaeth bregethu Gwynn ei fendithio yn fawr ac mae ei gyfraniad i waith yr efengyl yng Nghymru wedi bod yn sylweddol. Roedd ei ymwneud a gwaith y Mudiad yn eang. Gweithiodd i’r Mudiad, gwasanaethodd…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
14 Awst, 2018

Rhaglen y Gynhadledd ar gael

Rhaglen y Gynhadledd ar gael yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

Y Gynhadledd

Mae’r gwyliau wedi cychwyn ac fe fydd y gynhadledd yma cyn i ni droi! Rydym yn edrych ymlaen yn ddisgwylgar i’n hamser gyda’n gilydd. Dros y ddwy wythnos nesaf fe fyddwn yn gyrru ebost bob yn ail ddiwrnod yn rhoi gwybodaeth am y gynhadledd… rhyw fath o 10 rheswm dros ddod i’r gynhadledd eleni! Yn…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
22 Meh, 2018

Ymgyrchoedd yr Haf

Gwybodaeth am ein hymgyrchoedd eleni allan. Mwy o fanylion yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
22 Maw, 2018

Llythr gweddi allan

Llythr Gweddi y Gwanwyn allan – cliciwch yma am fwy o fanylion


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
5 Maw, 2018

Gwahoddiad i gyfarfodydd gweddi ‘Revive’

‘Revive’ – yn gweddïo ar i Dduw adfywio ei waith Oeddech chi’n gwybod fod cyfarfod gweddi reolaidd, yn ffocysu’n arbennig ar ddiwygiad wedi bod yn cwrdd yn Ne Cymru am y 50 mlynedd diwethaf? Ar gyfer hanner canmlwyddiant y cyfarfod hwn rydym yn ehangu’r gwahoddiad i unrhyw grediniwr sydd â baich dros y gwaith i…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
16 Chw, 2018

Adnodd Gwerthfawr ar gael am ddim

Yr Oen ar ei Orsedd: Golwg ar Esgyniad Iesu Grist – yr ail lyfryn o bregethau Gwynn Williams ar gael nawr, am ddim. Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth ac i archebu copi.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
12 Chw, 2018

1 wythnos i fynd!

Un wythnos sydd i fynd tan y Mini Gwersyll eleni. Mae yna dal lefydd ar ôl, felly beth am archebu lle i’ch plant? Mae’n mynd i fod yn dridiau llawn weithgareddau hwyl a dysgu am Iesu Grist. Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
17 Ion, 2018

Trefniadau Angladd

Bydd angladd ein chwaer Rhian Middleton ar ddydd Mercher 24ain o Ionawr am: 1.45-2.45yh yn eglwys Litchard Mission (Taylor Road, Litchard, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1PP) Dilynir gan wasanaeth am 3.15yh yn Amlosgfa Llangrallo (Simonston Road, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AB) Bydd swyddfeydd de a gogledd MEC ar gau am y diwrnod.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
9 Ion, 2018

Newyddion trist iawn

Gyda thristwch mawr rydym yn hysbysu holl gyfeillion a chefnogwyr y Mudiad o farwolaeth sydyn Rhian Middleton, rheolwr swyddfa’r de. Mae’n anodd darganfod y geiriau i ddisgrifio’r hyn a deimlwn o golli ein ffrind and cyd-weithwraig oedd yn rhan mor bwysig o’n tîm staffio. Er y byddwn yn ei cholli yn fawr, nid ydym yn…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
20 Rhag, 2017

Llythyr Gweddi Nadolig 2017

Ar gael yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
24 Tach, 2017

Cylchgrawn Nadolig allan

Os nad ydych yn derbyn y cylchgrawn efengylaidd – beth am danysgrifio yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
23 Hyd, 2017

Llythyr Gweddi Newydd

Mae’r llythyr Gweddi diweddaraf allan yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
20 Hyd, 2017

Bywyd mewn tri gair!

Disgrifia dy fywyd mewn tri gair. Dyma fideo o rai o ymatebion pobl yn y ‘steddfod. yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Cylchgrawn ar lein!

Gan fod rhifyn yr Hydref o’r Cylchgrawn Efengylaidd wedi mynd i’r argraffwyr, rydym wedi llwyth rhifyn yr haf ar y wefan. Geillir ei weld yn yr adran adnoddau [yma] neu ar y wefan yn gyflawn [yma]


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
18 Awst, 2017

Taflen Groeso y Gynhadledd ar y wefan

Mae’r daflen groesawu gyda’r holl weithgareddau ar y wefan nawr – cliciwch yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
21 Gor, 2017

Bwletin Gweddi Newydd Allan

yma Annwyl Gyfaill, A ninnau ar ddiwrnod olaf y tymor ysgol, dyma achub ar y cyfle i ysgrifennu atoch i ddymuno gwyliau hapus i bawb ac i ofyn i chi gofio am rhai o’n gweithgareddau dros y mis nesaf. ‘Cod, a dos i’r stryd a elwir Y Stryd Union, a gofyn yn nhŷ Jwdas am…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
7 Gor, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd

Mae’r gwyliau ysgol bron yma! Yn ein dyddiau ni mae gwyliau yn bwysig ac yn beth i’w drysori. Mae’n gyfle i gilio oddi wrth brysurdeb bywyd a gwaith, gan ymlacio gyda theulu neu ffrindiau mewn awyrgylch gwahanol. Wn i ddim sut y byddwch chi’n treulio’r haf, ond beth am ddod i’r gynhadledd yn Aberystwyth fel…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
Pregethau newydd ar gael
26 Meh, 2017

Pregethau newydd ar gael

Anerchiadau J Elwyn Davies o Gynhadledd Flynyddol 1977 ar Ioan 17, ynghyd ag anerchiadau Sulwyn Jones o 2007 ar Joseff wedi’i rhoi i fyny ar y wefan heddiw. Ewch draw i’r adran adnoddau i wrando arnynt.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
26 Meh, 2017

Cylchgrawn yr Haf allan heddiw!

Mae Cylchgrawn yr haf allan heddiw – ewch draw i’ch siop llyfrau lleol i gael gafael a’ch copi. Ond i’r rhai sydd methu aros dyma un erthygl o’r rhifyn diweddaraf ar eich cyfer yma!


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
7 Meh, 2017

Llythyr Gweddi Haf

Mae’r llythyr gweddi allan. I’w weld cliciwch yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
5 Meh, 2017

Cau Siop Llyfrau Cristnogol Pen-y-bont ar Ogwr

Ein Siop Llyfrau ym Mhen-y-bont ar Ogwr Gyda chalon drom a thristwch rydym yn rhoi hysbysiad y byddwn yn cau’r siop llyfrau Cristnogol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’r siop wedi profi colledion ariannol sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, ac wedi ymgynghori gydag eglwysi lleol a choleg ‘Union’ (Bryntirion) penderfynwyd y bydd y siop yn cau…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
17 Mai, 2017

Trip Hanes y Gynhadledd

Gwybodaeth newydd ein cyrraedd… Bydd y Daith Hanes eleni’n mynd i Landdewibrefi, rhwng Tregaron a Llanbedr Pont Steffan. Pentref bach gwledig yw hwn, ond mae iddo le amlwg yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru. Fel yr awgryma’r enw, roedd ganddo gysylltiad enwog iawn â Dewi Sant yn ôl yn y chweched ganrif. Yma hefyd y casglwyd…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Nodiadau Beiblaidd ar Diarhebion

Bara’r Bywyd – Diarhebion Mae’r gyfrol gyflawn ar y wefan yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
10 Mai, 2017

Eisteddfod 2017

Fideo MEC Eisteddfod wedi ei llwytho ar y wefan – ewch draw i dudalen yr eisteddfod i’w gweld. Dolen yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
8 Mai, 2017

Anerchiadau – Y Nefoedd

Rydym wedi llwytho anerchiadau Gwynn Williams o 1992 ar y nefoedd. Ar gael yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
13 Ebr, 2017

Pasg Bendithiol i chi gyd

A ninnau ar drothwy’r Pasg, dyma estyn ar y cyfle i ddymuno Pasg Hapus a bendithiol i chi. Fel rhan o ddathliadau’r Pasg, rydym wedi llwytho pregethau Gwynn Williams o Gynhadledd 2006 ar y thema ‘Croes fy Arglwydd’ ar y wefan. Gweddïwn y bydd y pregethau yn gymorth ac yn fendith i chi wrth i…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
4 Ebr, 2017

Adnoddau Newydd ar y wefan – Ennill Cymru i Grist

Sut mae’r Eglwys i wneud ei gwaith heddiw? – Ble yn union y mae ei gwendidau a ble mae angen cryfhau? – Ble mae’r frwydr wrth wynebu mileniwm newydd? – A ddylid gwneud rhywbeth ar wahan i obeithio a gweddio am adfywiad? Dyna oedd geiriau Gwynn Williams wrth iddo anerch cynhadledd flynyddol MEC yn 1998…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Gwersylloedd yr Haf!

Am y tro cyntaf ers peth amser mae’n edrych yn debygol y bydd o leiaf un o’r gwersylloedd yn llawn eleni. Rydym felly yn awgrymu yn gryf eich bod yn archebu mor fuan a phosib fel nad ydych yn cael eich siomi. Ewch i’r dudalen yma i archebu lle nawr!


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Awydd Darllen Lefiticus?

Nodaidau Beiblaidd Bara’r Bywyd ar Lefiticus gan Gwyn Davies ar lein yn ein hadran adnoddau.  


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth

Adnoddau Darganfod Cristnogaeth ar gael ar y wefan newydd yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
Dosbarthu’r Cylchgrawn!
1 Maw, 2017

Dosbarthu’r Cylchgrawn!

Bydd rhifyn Gwanwyn y Cylchgrawn Efengylaidd ar ei ffordd i chi erbyn diwedd yr wythnos hon! Os ydych eisiau gwybod mwy am y Cylchgrawn neu am danysgrifio, cysylltwch â Swyddfa’r Gogledd os gwelwch yn dda.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
28 Chw, 2017

Hafan

Mae’r wybodaeth allan am hafan, gan gynnwys taflen archebu. Ymunwch gyda ni ym Mryn-y-groes yn ystod Mis Mehefin am wyliau gwerth chweil yng nghwmni Geraint Morse.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
27 Chw, 2017

Y Galon a’r Gwaith

Fel Cristnogion, rydym wedi ein hachub i bwrpas – i ddisgleirio fel goleuadau yn y byd! Bydd hyn yn rhoi clod i Dduw ac yn dangos i eraill y ffordd at Iesu. Nid tasg rwydd yw hyn heddiw, gan fod disgleirio yn golygu fod yn rhaid camu allan a bod yn wahanol, sy’n aml yn…


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
13 Chw, 2017

Y Mini-Gwersyll

Mae’r Mini Gwersyll bron yma gyda criw da wedi archebu lle … ond mae digon o le ar ol! Os am fwy o wybodaeth, cliciwch yma


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen
2 Chw, 2017

Newyddion

Lorem ipsum dolor sit amet.


Warning: Illegal string offset 'resource_mp3' in /home/customer/www/emw.org.uk/public_html/wp-content/themes/emw/includes/loops/resourceFeedFull.php on line 17
Darllen ymlaen