Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Hanes

Yn gweithio ers y 1940au

Tyfodd gwaith Mudiad Efengylaidd Cymru allan o waith a wnaeth Duw mewn cymunedau yn y Gogledd a’r Gorllewin, a’r gwaith ymhlith y myfyrwyr ym Mangor ac Aberystwyth, yn y 1940au.

Yn 1948 sefydlwyd y Cylchgrawn Efengylaidd. O fewn deng mlynedd ymestynodd y gwaith i gynnwys cylchgrawn Saesneg (The Evangelical Magazine of Wales), cynadleddau, gwersylloedd ieuenctid a gweithgareddau eraill.

Rhestrwyd amcanion y gwaith yn y Cylchgrawn cyntaf:

  • Yn gyntaf, i roi mynegiant i’r ffydd efengylaidd sydd wedi ei selio ar Air Duw.
  • Yn ail, i arwain eraill o ffydd achubol yn yr Arglwydd Iesu Grist.
  • Yn drydydd, i feithrin tyfiant ym mywyd ysbrydol credinwyr.

Dros chwedeg mlynedd yn ddiweddarach mae MEC yn parhau i gynnal a chalonogi eglwysi ac unigolion, gan eu harfogi i wneud gyda’u gilydd yr hyn na fyddai’n bosibl ei wneud ar ben eu hunain. Mae pwyslais cryf ar ail-efengylu y rhai sy’n anwybodus yn ein gwlad am yr efengyl, ac mae’r gwaith bellach yn cynnwys nifer o weinidogaethau gwahanol.

Mwy o wybodaeth:
  • Cofio Hanner Canrif – Hanes Mudiad Efengylaidd Cymru 1948-98 gan Noel Gibbard. Cyfrol hynod ddiddorol yn olrhain hanes dechreuadau a datblygiad Mudiad Efengylaidd Cymru, 1948-98, a luniwyd gan un a gyfrannodd yn helaeth i dwf y mudiad fel pregethwr a thiwtor coleg. 14 ffotograff du-a-gwyn ac 13 ffotograff lliw (ISBN 9781850491736). Ar gael yma