Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Prosiect Adeiladu

Bryn y Groes - adeiladu i'r dyfodol

A wnewch chi ystyried ymuno gyda ni i sicrhau dyfodol y gwaith?


Rydym am ddatblygu’r ganolfan drwy adeiladu nifer o gyfleusterau en-suite yn ystafelloedd gwely y prif dŷ. Rydym hefyd am ddymchwel yr hen anecs, sydd wedi cyrraedd diwedd ei ddefnyddioldeb, gan adeiladu bloc newydd aml bwrpas.

Mae’r datblygiadau yn hanfodol i sicrhau parhad y gwaith ym Mryn-y-groes drwy gynyddu hyblygrwydd a’r niferoedd all aros yn y ganolfan. Drwy hyn gobeithiwn ymestyn ein gwaith o gyhoeddi’r efengyl, a chefnogi Cristnogion yng Nghymru a thu hwnt.

‘… bydd darparu fflat i weithwyr Cristnogol gael encilio mor werthfawr’

Y cynllun ar gyfer y bloc newydd:

Cyfleusterau llawr gwaelod

 • Cegin at ddefnydd hunan-arlwyo
 • Ystafell wely gyda mynediad i’r anabl
 • Ystafell fyw/gyfarfod
 • Toiledau

Cyfleusterau llawr uchaf

 • 7 ystafell wely en-suite i gysgu hyd at 40 o bobl

Y gost

 • £493,000

Dyddiad cychwyn arfaethedig

 • Medi 2018

Bydd adeiladu’r bloc newydd yn ein galluogi i:

 • Gynnig cyfle i weithwyr Cristnogol ddod i’r ganolfan i orffwys
  neu astudio yn y fflat newydd;
  Gynyddu’r nifer all ddefnyddio’r adnoddau anabl;
  Rhoi’r opsiwn i gael dau grŵp yn defnyddio’r ganolfan ar yr un tro;
  Gynnig opsiynau rhatach i eglwysi a grwpiau llai (gan gynnwys
  hunanarlwyo);
  Cynnig cyfleusterau gwell i ddefnyddwyr y ganolfan;
  Cynyddu nifer all ddefnyddio’r ganolfan.

Ymestyn y gwaith drwy gynnig mwy o hyblygrwydd ac adnoddau

Rhoi

Gellir rhoi i’r gwaith drwy ddilyn y ddolen hon

Y Diweddaraf

Byddwn yn cychwyn ar y gwaith yn Medi 2018!

Manylion yr arian sydd wedi ei dderbyn (yn gywir Ebrill 2018)

 •  – Wedi ei dderbyn: £151,930.16
 •  – Wedi ei addo: £81,500
 •  – Rhodd Gymorth: £7,130
 • Cyfanswm o £240,560.16 wedi ei dderbyn ar gyfer y priosect

Fideo arall

Y Daflen