Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Lleoliad a Cysylltu â ni

Lleoliad

Cyfeiriad: Bryn-y-groes, Lon Pensarn, Bala, Gwynedd, LL23 7YE
Ffon: (01678) 520752
Ebost: brynygroes@mudiad-efengylaidd.org

Cysylltu gyda ni

Ein bwriad yw cydweithredu gyda chi trwy ddarparu llety hyblyg, gan roi sylw personol i’ch union anghenion.

Cofiwch gysylltu gyda ni os am unrhyw wybodaeth, i ofyn cwestiwn neu am sgwrs.
Cofion cynnes,
Steve a Deb Davies
(Rheolwyr Bryn-y-groes)

 

Web Form Generator