Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfleusterau

Mae Bryn-y-groes yn cynnig hyblygrwydd a gofal arbennig i ddiwallu pob angen. Rydym yn cynnig arlwo llawn neu hunan arlwyo. Mae ein bwyd o’r safon uchaf gyda opsiynau gwahanol ar gael (gan gynnwys bocys bwyd).  Wi-fi drwy’r prif dy.

  • YSTAFELL GYFARFOD FAWR gyda system cylchwifren, system sain, taflunydd a sgrin.
  • DWY LOLFA LLAI, yn cynnwys teledu/DVD yn un.
  • PANEIDIAU ar gael trwy gydol y dydd.
  • NEUADD CHWARAEON gyda thenis bwrdd, pŵl, hoci aer, pêldroed bwrdd a chegin fach.  Gall hyd at 140 eistedd yn y neuadd hon ac mae’n gallu cael ei llogi ar wahân.
  • TIR ALLANOL yn cynnwys lle parcio, cae, pêl foli, llain pytio, cwrt caled ar gyfer tenis neu gemau, a gerddi atyniadol.
  • 17 YSTAFELL WELY o faint amrywiol, yn cynnwys ystafelloedd dwbl, ystafelloedd i ddau ac ystafelloedd teuluol, rhai ohonynt gyda chyfleusterau en-suite ac un ystafell addas i berson anabl. Mae sinc ym mhob ystafell.  Mae rhai o’r ystafelloedd mewn anecs.  Mae ‘duvet’ neu flanced, clustogau a charthenni traddodiadol Cymreig ar y gwelyau.
  • YSTAFELL FWYTA DRADDODIADOL gyda threfniadau eistedd hyblyg.
  • CEGIN FODERN gyda pheiriannau golchi llestri a darpariaeth hwylus ar gyfer grwpiau hunan-arlwyol.
  • Ceir Canolfan Chwaraeon gyda phwll nofio dros y ffordd i Fryn-y-groes.

Dyma gynllun o’r ystafelloedd…