Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cadw mewn cysylltiad

Mae ein cyfeillion a’n cefnogwyr yn bwysig iawn i ni ac felly rydym am iddi fod mor hawdd a phosib i gadw mewn cysylltiad a gadael I ni wybod pa wybodaeth yr hoffech ei dderbyn.

Defnyddiwch y ddolen isod i roi gwybod i ni pa wybodaeth yr hoffech ei dderbyn ac I optio allan o unrhyw lythyr gweddi/gwybodaeth.

Cliciwch yma.