Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Emyn: Rhyddid trwy’r groes

26 Ebrill 2022 | gan Alwyn Pritchard

Rhyddid trwy’r groes

Sinai oedd i gyd yn mygu
A llais utgorn yn cryfhau
Rhedaf eto at y croesbren
Lle mae Duw yn trugarhau
Croes fy Iesu, dyna ddigon
Ymddiriedaf yn y gwaed
Dyma noddfa’r colledigion
Lle y caf faddeuant rhad.

Yn ei glwyfau mae fy mhechod
Yn cael fflangell drom y Tad
Llid a holl ddigofaint Duwdod
Rydd im henaid lawn rhyddhad.
Deddfau Sinai sy’n fy nychryn
Methu cadw nemor un
Ond y ddyfais fawr dragwyddol
Croes y Mab sy’n cadw dyn.

Seiliedig ar Exodus 19 adnodau 18 a 19
Geiriau – Alwyn Pritchard
Awgrymir y dôn – Arwelfa neu Blaenwern