Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Darllen Effesiaid

10 Awst 2021 | gan Emyr James | Effesiaid

  • Awdur – Emyr James
  • Tudalen – 112
  • Maint 210×148
  • Clawr meddal lliw llawn

Yn y llyfr yma, sy’n dilyn y gyfrol boblogaidd ‘Gwneud Marc’, mae Emyr James yn mynd a ni yn ddyfnach i lythr Paul at yr Effesiaid yn y Beibl. Mae’n rhannu’r llythr yn 50 astudiaeth gan esbonio’r cynnwys a’n herio i feddwl sut y dylai’r hyn y mae Paul yn ei ddweud effeithio ein bywyd.

Ar bob dwy dudalen mae:

  • Darlleniad
  • Pedwar Cwestiwn i ystyried
  • Geirfa – esboniad o eiriau anodd
  • Esboniad o’r darn
  • Gweddi syml

Mae hwn yn lyfr gwych ar gyfer rhai sydd eisiau deall mwy am y ffydd Gristnogol, boed hynny am y tro cyntaf, neu fel hen law!

 

Prynu – yma