Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Yr Hen Hen Hanes

1 Awst 2018 | gan Gwynn Williams

Yr Hen Hen Hanes: Newyddion Da i Bawb Heddiw

  • gan Gwynn Williams
  • 62 tud
  • ISBN  978-1-85049-263-4
  • am ddim

Mae gan y llyfryn hwn neges bwysig: mae’r ‘hen, hen hanes’ am Iesu Grist yr un mor ffres, yr un mor werthfawr, yr un mor gyfoes ag erioed. Dyma newyddion da i bawb heddiw. Nid oes angen newid na moderneiddio’r efengyl hon. Yr hyn sydd ei angen, yn hytrach, yw ei deall o’r newydd – a’i chredu.

A dyna fwriad y llyfryn – cyflwyno efengyl Iesu Grist trwy gyfrwng nifer o ddarluniau syml o dudalennau’r Beibl, mewn ffordd fydd yn agoriad llygad ac yn achos addoliad. O’i ddarllen, gobeithio y cewch brofi fod yr ‘hen, hen hanes’ yn troi’n ‘newydd, newydd gân’.

I dderbyn copi cliciwch yma

Adnodd diwethaf