Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

‘Cymer Arglwydd …’

1 Awst 2018 | gan Gwynn Williams

Cymer, Arglwydd… Agwedd y Cristion at Arian ac Eiddo

  • gan Gwynn Williams
  • 42 tud
  • Clawr Meddal
  • ISBN 978-1-85049-257-3
  • am ddim

• A yw arian yn beth da neu’n beth drwg?
• Sut mae defnyddio arian ac eiddo mewn ffordd ddoeth?
• Faint ddylem ni gyfrannu at waith Duw?
• Beth yw degymu – ac a ddylem ni ddegymu heddiw?
• Pa ganllawiau sydd yn y Beibl i’n helpu i ddeall y materion hyn?

Mae’r rhain – a rhai tebyg – yn gwestiynau o bwys i’r Cristion. Mae’r llyfryn hwn yn ceisio cynnig atebion a fydd yn gymorth ymarferol inni. Y bwriad yw ein helpu i feithrin agwedd feiblaidd at arian ac eiddo’n gyffredinol, a’n harwain i ystyried sut mae cyfrannu’n effeithiol at gynnal gwaith Duw heddiw.

I dderbyn y llyfr – cliciwch yma

Adnodd diwethaf

Adnodd nesaf